LoginAktuálně z naší školy:

Ostašovské sdílení

Ve středu 15. března 2017 proběhlo v nové budově našeho 1. stupně sdílení s názvem Od předškoláka ke školákovi. Sdílení bylo určeno zájemcům z řad pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ. Organizační tým ve složení Mgr. Bc. Lenka Novotná, Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Yvona Molnárová a Jana Hamalčíková připravil pro účastníky nejen bohatý program, ale i výborné zázemí. Účastníci při aktivní týmové práci sdíleli témata jako spolupráce mezi MŠ a ZŠ, nabízené aktivity pro děti a rodiče, programy škol pro předškoláky, smysluplnost jednotlivých aktivit. To vše s ohledem na co nejpohodovější přechod dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Také se seznámili s naším programem pro předškoláky „Hurá do školy“ a vyzkoušeli si některé z jeho aktivit. V odpoledním bloku měli účastníci možnost se zúčastnit přednášky Vlasty Hillebrandové, ředitelky MŠ Montessori v Jablonci n. N., lektorky a členky vedení Montessori ČR a seznámit se tak s některými prvky přípravy předškoláků v těchto MŠ. Ze závěrečné reflexe a zpětné vazby účastníků vyplývá smysluplnost této akce i nadšení a spokojenost jednotlivých účastníků.

Děkujeme projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož je naše škola zapojena, za finanční zajištění tohoto sdílení.

19. 3. 2017 - 17:03
Zachraňujeme s Medvědem

Ve středu 8. března navštívil naše prvňáčky a druháky člen Zdravotnické záchranné služby LK se svým kamarádem Medvědem, aby je seznámil s poskytnutím první pomoci. Na velkém plyšovém medvědovi mohly děti nejen sledovat, ale také si vyzkoušet první ošetření např. při pořezání se, při popáleninách či zlomeninách. Také se naučily, jak zjistit, zda postiženému se udělalo pouze špatně nebo zda je v bezvědomí. V takovém případě je potřeba včas správným způsobem zavolat záchrannou službu, popř. poskytnout první pomoc formou masáže srdce. I toto si mohly děti vyzkoušet, a to přímo na figuríně k tomu určené. Děti byly jednotlivými činnostmi nadšené a byly velmi šikovné. Proto si také v závěru každý odnesl diplom.

19. 3. 2017 - 15:03
Knihovničky

Knihy – to je jedno z témat, které je v současné době aktuální. Často mluvíme o tom, že se v dnešní době již nečte tolik, jako se četlo dříve a že papírové knihy mají velmi efektivní a přesvědčivé náhradníky v elektronických čtečkách knih.

Toto téma není diskutované pouze ve společnosti, ale intenzivně se jím zabývá i naše škola. K rozvoji čtenářství byly díky projektu Pomáháme školám k úspěchu pořízeny elektronické čtečky knih a další pomůcky, ale velký důraz byl kladen zejména na papírovou knihu. Podařilo se nám zajistit poměrně velké množství knih a tak mohly na všech budovách naší školy vzniknout třídní či školní knihovničky.

Každé pracoviště a jeho žáci mají rozdílné potřeby, proto vznikly tři unikátní projekty. V budově prvního stupně v Ostašově má v současné době každá třída svou třídní knihovničku, ve které je umístěno mezi čtyřiceti až sto knihami. Knihy žáci používají nejen ve výuce, ale mají možnost s nimi pracovat i o přestávkách, a pokud mají zájem, mohou si knihy vypůjčit i domů. Také mají žáci možnost knihy komentovat a své komentáře v nich zanechávat, aby si je kdokoli další ze třídy mohl přečíst. Další novinkou byly i notýsky, do kterých si žáci evidují přečtené knihy a ty mohou následně i hodnotit.

 Na budově druhého stupně vznikl čtenářský koutek, který smysluplně využil prázdný prostor podesty. Jsou zde umístěny knihy, které jsou žákům tohoto věku blízké a mohly by je zajímat. I zde je možnost si knihy půjčovat domů. Velkým úspěchem tohoto koutku je, že je živým místem, kde často žáci tráví přestávky a který si postupně i sami pod vedením pedagogů vylepšují.

Na pracovišti v Machníně, které je specifické nižším počtem žáků, jsme se rozhodli vybudovat čtenářský koutek v místnosti počítačové učebny. Vznikl tak unikátní prostor, který spojuje počítačovou učebnu, třídu pro práci ve skupinách a čtenářský koutek. I zde si mohou žáci knihy prohlížet o přestávkách a knihy si půjčovat i domů. Také mají možnost evidovat si svou četbu v zápisnících a vkládat do knih komentáře. Navíc jsme zde za pomoci žáků vytvořili kartotéku knih, která je živou pomůckou pro malé čtenáře, ale i nástrojem při výuce dílen čtení.

Tento čtenářský projekt by nemohl vzniknout bez podpory vedení a všech kolegů. Protože rozvoj čtenářství, jako jedno z velkých témat, je jedním z klíčových bodů i u nás a tak se mohla k pravidelným dílnám čtení připojit i zásoba knih, která je ve výuce i mimo ni velkou výhodou.

Díky všem, kteří se na realizaci knihovniček podíleli.

10. 3. 2017 - 07:03
Ostašovský školní ples

V sobotu 4. března 2017 se uskutečnil tradiční, v pořadí už šestý, ostašovský školní ples.  Těší nás, že o lístky na ples byl velký zájem a podařilo se je během týdne téměř všechny vyprodat.  Od sobotního rána probíhaly ve školní tělocvičně přípravy na slavnostní večer – úklid, příprava stolů, výzdoba. Děkujeme všem, kteří nám přišli s přípravou i úklidem pomoci.  Letošní téma plesu znělo „Cestování po souši i ve vzduchu“ a tomuto tématu odpovídala i výzdoba sálu.  Žákům naší školy se zdařily krásné výtvory, takže tělocvična se přeměnila nejen v taneční sál, ale také ve výstavní galerii. K tanci a poslechu hrála kapela „Každej pes jiná ves“.  Pro vyhládlé a žíznivé tanečníky bylo zajištěno občerstvení.  Nechybělo ani půlnoční představení – bublinová show.  Aby si proměnu naší tělocvičny užili i ti nejmenší, uspořádal pro ně Spolek přátel Ostašova v neděli ráno karneval. Obě akce se vydařily a můžeme se těšit na příští rok, kdy vás všechny srdečně zveme na další ples. Tak pilně trénujte, ať můžete příští rok na tanečním parketu zazářit.

10. 3. 2017 - 06:03
Biologická olympiáda
28. 2. 2017 - 13:02
Memoriál Adama Martenka

V pátek 17. února se žáci deváté a osmé třídy zúčastnili 1. ročníku Memoriálu Adama Martenka. Někteří chlapci z deváté třídy vytvořili spolu s Adamovými spoluhráči jeden z fotbalových týmů (vybojovali krásné třetí místo), dívky z deváté třídy se podílely na průběhu turnaje jako hostesky, ostatní fandili z tribun. V příjmné sportovní atmosféře jsme si tak připomněli našeho bývalého žáka Adama.

28. 2. 2017 - 13:02
Školní ples 2017

17. 2. 2017 - 16:02
Envírek - téma ptáci
8. 2. 2017 - 08:02
Tématický den o zimním počasí na 1. stupni
31. 1. 2017 - 09:01
Výlet do Drážďan a návštěva Dopravního muzea

V sobotu 28. ledna 2017 žáci VII. třídy navštívili Drážďany. Nejprve jsme se vydali od hlavního nádraží k Altmarktu, pak jsme viděli středověké archeologické vykopávky, které je možno spatřit asi na ploše 1900 m2 mezi Kulturním domem a Muzeem dopravy. Archeologové tu objevili na 300 nálezů. Za zmínku stojí především sklep z 15. století a keramické střepy ze 14. století. Muzeum dopravy jsme si všichni užili. Nabízí návštěvníkům se zájmem o techniku široké pole pro nové objevy a shromažďuje všechny druhy vozidel pod jednou střechou. Výstavní budova se nachází na Neumarktu. Po návštěvě Dopravního muzea jsme si prohlédli kostel Panny Marie, který se stal za II. světové války obětí brutálního bombardování a musel být složitě obnoven do dnešní podoby. Výlet se vydařil. Všichni jsme odjížděli domů plni zážitků.

30. 1. 2017 - 08:01

Poslední příspěvky tříd:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Počátkem února proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého postoupili ze školního kola dva žáci IX.třídy, a to Kateřina Kiliánová a Jan Vojtíšek.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí, na mluvnickou a slohovou. Každá byla časově omezena a zvlášť hodnocena. Celkové pořadí bylo stanoveno součtem obou částí.

Olympiády se účastnilo 68 žáků ze základních a středních škol Liberecka. Na vynikajícím 16.místě se umístil Jan Vojtíšek a Kateřina Kiliánová skončila v 6.desítce. Oběma našim borcům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme, zvláště Honzovi, za nádherný úspěch. Jsme rádi, že naše škola opět patřila mezi ty úspěšné.

IX. třída
2017-02-10 08:37:17
Výtvarná výchova na sněhu

Minulý pátek jsme o výtvarné výchově dělali zvířátka nebo postavy ze sněhu. Všichni jsme postavili různé výtvory a moc se nám to povedlo. Paní učitelka Zástěrová nám dala různé barvy, kterými jsme je vybarvili. Sníh byl studený, ale zvládli jsme to!

 

Anna Hájková, 6. třída

VI. třída
2017-01-20 13:56:27
Divadelní představení - Peter Black

Dne 19. 1. 2017 jsme se zúčastnili anglického divadelního představení Peter Black v Domě kultury. Divadlo bylo zajímavé, vtipné a plné angličtiny. Moc jsme tomu nerozuměli, jelikož naše angličtina není tak výborná, ale něco málo jsme přesto pochytili. Už se těšíme na další představení!

 

Nikola Picková, 6. třída

VI. třída
2017-01-19 14:00:42
Návštěvu dílen SŠ Na Bojišti

Dne 17. 1. 2017 s žáky IX. třídy navštívíme dílny a laboratoře Střední školy Na Bojišti. Pod vedením učitelů SŠ a jejich žáků si vyzkoušíme práci v dílnách a seznámíme se s prostředím školy zaměřené na technické obory. 

Sraz v 7:45 u vstupu do areálu SŠ Na Bojišti (ulice Na Bojišti čp. 15). Program začíná v 8:00, končí ve 12:00. Poté se autobusem vrátíme do školy (na 6. a 8. vyučovací hodinu).

S sebou vhodné oblečení na práci v dílnách, přezůvky, svačinu (kdo chce) a lístky na MHD nebo platnou „lítačku“.

IX. třída
2017-01-13 15:13:21
Mražená pracovní výchova
V. třída
2017-01-10 08:23:35
Netradiční nedělní večer
V. třída
2017-01-10 08:20:11
Předvánoční a vánoční čas ve 4. třídě

Dne 14.12. žáci 4. třídy přespávali ve škole. Všechny děti splnily podmínky, aby mohly přespat. Během večera děti hrály různé společenské stolní hry. Mezi nejhranější hry patřily BANG, STORY CUBE, OSADNÍCI a UMÍ PRASE LÉTAT?. Žáci si často vybírali i hry, které neznají nebo je doma nemají. Velkým zážitkem bylo i to, že paní učitelky hrály s nimi. Nakonec dětem dvě hodiny hraní nestačily a další den ráno po probuzení, už hrály zase.

Děti byly natěšené na pizzu, protože ta k přespávání prostě patří. Po večeři následovala kulturní vložka v podání Dáni Krupky, Ondry Ženíška a Matěje Navrátila.

Po vystoupení následoval film „Polární expres“. Většině se film líbil a dýchnul na ně vánoční atmosférou. Poté někteří dali dobrou noc plyšákům a už spali.

Čím dříve děti usnuly, tím dříve také vstaly. Všichni byli vzhůru již o půl sedmé. Ráno jsme posnídali dobroty od maminek. Tímto ještě jednou děkujeme, protože všechny dobroty se snědly a dětem moc chutnaly.

Dne 22.12. jsme si ve třídě rozdávali dárečky. Každý dostal a daroval minimálně jeden dáreček, tím byla spokojenost zaručena. Mezi dárečky se objevilo hodně praktických dárků, které udělaly velkou radost.

Úkolníček, který byl mezi dárky, mohou děti vyplňovat od 2. 1. 2017. A kdo si dal předsevzetí, že nebude zapomínat, tak má i skvělého pomocníka pro plnění cíle.

Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho úspěchů v novém kalendářním roce.

IV. třída
2017-01-09 17:26:06
První pomoc při zlomeninách
VIII. třída
2017-01-08 13:35:52
Vánoční bowling

21.12.2016 jsme navštívili arénu Home Credit. Pan učitel byl z nás nejlepší. Bylo to tam moc pěkné a těšíme se, až půjdeme znovu. Děkujeme i paní učitelce Kašparové, která to pro nás zařídila…

Nikola a Linda

VIII. třída
2017-01-02 23:12:12
Vánoce ve druhé třídě

Poslední školní den před vánočními svátky byl pro druháčky ve znamení „vánočních dárků“ již od rána. Prvním překvapením byly pro žáky elektronické čtečky knih. Díky účasti naší školy v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a díky velké pomoci p. asistentky Míši při přípravě čteček si mohl každý druháček samostatně vyzkoušet práci s elektronickou čtečkou knih včetně čtení z ní. Žáci byli nadšeni. V další hodině po tichém čtení vymýšleli žáci pro hrdinu své knihy vánoční dárek, který by ho nejvíce potěšil. A nápady se nešetřilo. Poslední dvě hodiny nás za doprovodu vánočních písní a koled čekalo ochutnávání cukroví a rozbalování dárků. A že jich pod stromečkem bylo. Každý dostal z pod stromečku jeden tajný dárek. Na některé ale čekaly ještě další dárky od kamarádů. Samozřejmě nechyběly ani dárky do třídy. Celé dopoledne jsme si krásně užili. A to nás ještě čekala odpolední besídka ve školní družině.

Více ve fotogalerii.

II. třída
2016-12-22 21:41:19