LoginAktuálně z naší školy:

Zahájení školího roku pro 1. ročník

 

1. ročník

3. 9. 

1 vyučovací hodina

4. 9.

2 vyučovací hodiny

5. 9.

6. 9.

3 vyučovací hodiny

7. 9.

4 vyučovací hodiny

22. 8. 2018 - 09:08
Začátek školního roku 2018/2019

 

1. i 2. stupeň

3. 9.

2 vyučovací hodiny.

Výdej obědů 11:30–13:00.

4. 9.

4 vyučovací hodiny – rozdávání učebnic

5. 9.

1. stupeň 4 vyučovací hodiny

2. stupeň 5 vyučovacích hodin

6.–7. 9.

Podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

22. 8. 2018 - 09:08
Soupis pomůcek pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče, zde najdete soupis všeho potřebného pro své děti na nadcházející školní rok 2017/2018. Tabulka obsahuje soupis potřebných sešitů, Pod tabulkou naleznete další potřebné vybavení.

 

6.třída

7.třída

8.třída

9.třída

ČJ

2x544

1x524

1x424

1x544

1x524

 

2x544

2x524

1x424

1x464

1x464

2x544

2x524

M

1x465

 

1x465

 

1x465

 

1x465

 

AJ

1x544

1x444

1x544

1x444

1x544

1x444

2x544

NJ

-

1x544

1x544

1x544

D

1x444

1x444

1x444

1x444

Z

1x440

1x444

1x444

1x444

1x440

1x440

1x440

1x440

F

1x440

1x445

1x445

1x440

Ch

-

-

1x445

1x445

HV

1x524

1x524

1x524

1x524

PV

1x524

1x524

1x524

1x524

VO

1x524

1x524

1x524

1x524

VV

1x460

1x540

1x460

1x540

1x540

1x540

 

Další vybavení všichni:  tyčkové lepidlo, nůžky, rýsovací potřeby (kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, ořezané tužky 2x), desky formát A4 na Aj, 1x balení papírů do kopírky

22. 8. 2018 - 08:08
Video z Jarmarku

Máme za sebou polovinu prázdnin, užíváme si krásného počasí a vzpomínáme na poslední krásnou společnou taškařici, kterou jsme si užili na konci školního roku. Ano, nemluvíme o ničem jiném než o našem školním jarmarku. Níže vám přinášíme sestřih z této akce a už se těšíme na akce budoucí. 

Pěkný zbytek prázdnin všem.

Váš tým ZŠ Ostašov

11. 8. 2018 - 10:08
Návštěva Horské služby - stanice Bedřichov a cesta na rozhlednu Královku

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 navštívila VI. třída stanici Horské služby v Bedřichově. Člen Horské služby připravil pro žáky nezapomenutelné chvilky s ukázkami techniky a transportu zraněných. Povídali jsme si o jejich záslužné práci a mohli jsme si vyzkoušet sezení ve čtyřkolce a na skútru. Viděli jsme dispečink i ošetřovnu. Jako bonus jsme dostali odznak Jetíka. Pak jsme šli Mravenčí stezkou na rozhlednu Královku. Jako první dřevěné zvířátko jsme spatřili mravence, po kterém následovalo dalších 15. U každého z nich byla naučná cedulka a písmenka do soutěžní tajenky. Za vyluštění byly pilné děti odměněny pohledem v kiosku. S prvními kapkami jsme nastoupili do autobusu a zvládli tak celou výpravu „suchou nohou“.

 

29. 6. 2018 - 09:06
Ohlédnutí za Ostašovským jarmarkem

Ve středu 27. 6. 2018 se uskutečnil tradiční Ostašovský jarmark. Jarmark byl volně inspirován stoletým výročím vzniku naší republiky. Zaměřili jsme se na českou filmovou a televizní tvorbu. V tomto duchu byla pojata celá výzdoba stánků i hřiště, za kterou patří dík paní učitelce Zástěrové, která ji se svými žáky připravila. Také všechna vystoupení byla více či méně inspirována českými filmy a pohádkami. Děkujeme všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli. Nutno podotknout, že letos se vystoupení zúčastnili nejen děti z MŠ Pastelka, žáci z prvního stupně v Žákovské i Heřmánkově, ale i všechny ročníky z druhého stupně. Nedílnou součást jarmarku tvoří i stánky, které byly, jako již tradičně, plné krásných výrobků a dobrot, které pro nás připravily maminky a babičky našich žáků.  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo tuto akci jakýmkoli způsobem podpořili – realizačnímu týmu v čele s paní učitelkou Danielou Šťastnou a Janou Hamalčíkovou, moderátorům celého programu Matějovi Markovi a Štěpánovi Krupkovi, stavitelům stánků pod vedením pana učitele Kulhánka, všem, kteří pomáhali se závěrečným úklidem, a hlavně také vám všem, kteří jste přišli a podpořili tuto akci svou účastí. Závěrem nám jarmark zpříjemnila kapela Každej pes jiná ves, která opět nezklamala.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

29. 6. 2018 - 06:06
15. ročník školního JARMARKU

Přípravy na školní jarmark jsou v plném proudu. Žáci nacvičovali vystoupení i na výletech. Můžete se těšit na tato vystoupení:

14:00 Zahájení 
14:10 Mateřská škola
14:20 I.třída
14:30 II.+III.třída
14:40 I.+III.třída Machnín
14:50 II.+IV.+V.třída Machnín
15:10 IV.třída
15:35 V.třída
15:50 VI.třída
16:00 Gymnastika
16:15 IX.třída
16:25 VIII.třída
16:35 VII.třída

Po vystoupení tříd budou následovat doprovodné soutěže a koncert kapely Každej pes jiná ves. Těšíme se na Vás ve středu.

25. 6. 2018 - 10:06
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 na 1. stupni

25. 6.     Vybírání učebnic, třídnické práce - konec po 4. vyučovací hodině

26. 6.     Vybírání učebnic, třídnické práce - konec po 4. vyučovací hodině

27. 6.     Školní multikino, sportovní hry - konec po 4. vyučovací hodině

              JARMARK - oficiální zahájení ve 14:00 hod - přijďte podpořit Vaše děti

28. 6.     Pohádkový les - konec po 4. vyučovací hodině

29. 6.     Vysvědčení - konec po 2. vyučovací hodině v 9:40, obědy se vydávají od 11:30 do 13:00 hod.

Děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám klidné a pohodové prázdniny smile

24. 6. 2018 - 21:06
Školní JARMARK - 100 let českého filmu

Srdečně Vás zveme na tradiční Ostašovský jarmark, který se bude konat ve středu 27. 6. 2018 odpoledne. Od 13:30 Vás zveme do stánků, které si pro Vás připravily všechny třídy. Slavnostní zahájení bude ve 14:00 hod, následují vystoupení dětí z MŠ a našich žáků. Během odpoledne si můžete vyzkoušet své dovednosti a znalosti českého filmu během různých soutěží. Závěr jarmarku nám zpříjemní od 18:00 hod kapela Každej pes, jiná ves. Přijďte nás podpořit a užít si společně předprázdninové odpoledne. Tým ZŠ

18. 6. 2018 - 22:06
Pozdrav z Kořenova a z Oldřichova v Hájích

Dobrý večer, posíláme pozdravy z pobytů v přírodě. Všichni mají za sebou úspěšnou cestu, ubytování, první společné hry. Ale hlavně pracujeme vystoupení na Jarmark, máte se na co těšit :-). Přejeme klidnou noc :-)

18. 6. 2018 - 21:06

Poslední příspěvky tříd:

Rozloučení s deváťáky

Tak jak je naší tradicí i na konci tohoto školního roku jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Rozloučení proběhlo v kostelíku za účasti celého druhého stupně, prvňáčků, ale hlavně našich deváťáků a jejich blízkých. Přejeme všem mnoho úspěchu v dalších letech jejich studií i v budoucím životě. 

IX. třída
2018-08-11 10:10:06
Poslední školní výlet na 1. stupni

Na konci školního výletu psali páťáci volné psaní. Z úryvků těchto psaní jsme sestavili mozaiku zážitků.

V. třída
2018-06-03 22:33:07
Děti s rodiči z Ostašova na osmitisícovce

Všechno klaplo. Počasí bylo báječné, nezmokli jsme a zároveň jsme nepadali vedrem. Ale hlavně, všechny děti od 4. do 9. třídy celou trasu přes osm jizerských tisícovek v plné polní zvládli s nadšením a úsměvem. Dlouho jsme plánovali, na kterých 8 hor vystoupáme, abychom měli co nejjednodušší přístup. Proto jsme se rozhodli pro cestu vlakem brzy ráno z libereckého nádraží do Hejnic. Odtud kolem chrámu Navštívení Panny Marie jsme začali stoupat podél Černého Štolpichu k štolpišským vodopádům. Viděli jsme několik pomníčků starých svážečů dřeva nebo jiných památek na lidská neštěstí. Nová opravená cesta nás dovedla až k Tetřeví boudě. Tady jsme vrstevnicí pokračovali na vyhlídku Krásná Máří. Výhled do daleka byl opravdu skvostný. No a pak už začal samotný výstup na 4 tisícovky. První jsme dosáhli po vystoupání po dřevěných schodech. Ptačí kupynmv. 1013 nás uchvátily dalekými obzory. Hřmění nad Krkonošemi a tmavá oblaka za Holubníkem jen strašily. Sotva jsme došli na druhou osmitisícovku 1071 m, mračna se rozestoupila a my viděli i krkonošské Vysoké kolo. Černá hora nás přivítala po vystoupání mnoha dřevěných chodníků do své výšky 1085 m.  Než jsme zamířili ke Sněžným věžičkám 1063 m, ještě jsme se stavili na Čertově odpočinku. Žulové skály věžiček vypadaly jak sochy rozeseté v smrkových korunách. Teď už byl čas se rozeběhnout z kopce a podle navigace hledat starou Velcovku, kde jsme na půdě přespali. Před tím jsme se ohřáli u ohně, opekli zásoby a kluci nanosili od pramenů vodu. Bylo báječné, jak velcí pro malé i malí pro velké připravovali spontánně hry. Bolelo nás víc břicho od smíchu než nohy a záda od nákladu. Ranní sestupování bylo jen chvilkovým rozběhem. Na křižovatce cest jsme odbočili vlevo a začali stoupat na Kneipu. Stánek měl ještě tak brzy zavřeno. Vrchol 1013 m jsme odhadovali. Naopak skalnatá špička Jizery 1122 m byla velmi výrazným topem výletu. Mezi velkými balvany jsme vyšli na vrchol, kde dost foukalo. Viděli jsme až děčínský Sněžník, polské tisícovky i doly, Krkonoše. Na rašeliništních loukách kvetly místní rostliny. Ze všech nás nejvíc uchvátily chomáčky suchopýrů. Stoupali jsme na Smědavskou horu 1084 m. Po vlhkých mechových cestách jsme se posadili na první skalku s vrcholovou knížkou, oslavili, nafotili se a za několika vrcholky dřevin uviděli opravdový vrchol. Samota této hory nám neskutečně učarovala. Začali jsme klesat před posledním stoupáním na nejhezčí vrchol Polední kameny 1007 m. Bludiště skalek a 360° rozhled, ale i pocit, že jsme to dokázali, nám rozbušily srdce. Pod Frýdlantským cimbuřím a Hajním kostelem jsme sestoupili k údolí Černého potoka. Ten nám ochladil znavené nohy. Motivace kopců zmrzliny v cukrárně u baziliky držely děti v rychlém tempu. Podvečerní vlak z Hejnic nás zavezl do Liberce. Zážitků a vzpomínek vezl hodně.

IV. třída
2018-05-23 20:55:50
Run and help očima páťáků

Myslím si, že tato akce je uskutečněná proto, aby se lidé naučili pomáhat ostatním a nemyslet jen na sebe. Aby si uvědomili, že nejsou jenom oni. A proto jsme dávali peníze, abychom pomohli lidem s postižením. Abychom možná zachránili životy tisíce dětem nebo i dospělým. Prostě chci pomáhat ostatním. Doufám, že vy také.

 

V. třída
2018-05-13 20:11:33
Páťáci na druhém stupni

 

 

V. třída
2018-04-27 19:03:11
Ukliďme svět

Dnes jsme vyrazili po Ostašově, abychom zpříjemnili prostředí místním obyvatelům i všem, kteří jen procházejí tímto krajem. Byli jsme úspěšní, v tomto případě bohužel, nalezli jsme stovky menších i větších odpadků. Jen na cestě od mostu k budově 1. stupně jsme posbírali 656 vajglů a to jsme určitě nenašli všechny. Naše dojmy si můžete přečíst níže:

 

Místo PV jsme šli uklízet.  Nejvíce jsem našla igelitů. Taky jsme se dozvěděli, jak dlouho se co rozkládá. Byla i sranda. Někteří tahali zbytečně těžké a velké věci. Myslím si, že je to dobrá akce a že jsme toho uklidili dost. Měli by to dělat i jiní lidé. Dá se pomoct i doma, např. když budeme třídit odpad. Našli jsme strašně moc PET lahví, nechápu, kdo to dělá.

Jsem politej od nějaký černý vody a bolej mě nohy, ale jsem rád, jsme si mohli uklidit.

Byla to zábava ale i humus.

Mám hrozně zpocený ruce, v jedný  jsem nesl 5kilovou součást od auta a v druhý ruce 8m drát.

Uklidili jsme mnoho bordelu. Teď bude svět čistčí.

Našli jsme kabelku a plechovku s pivem, ve které ještě bylo pivo.  Našli jsme dvě mraveniště, závaží na činku a zdechlou kunu, pak jsme šli do parku a našli svíčku, co se dává ke hrobu. A proto třiďte odpad, má to smysl.

Přál bych si, aby lidi recyklovali.

Štve mě, že lidi nechávají na zemi odpadky jen tak.

Našli jsme strašně moc odpadků tam, kde se to ani neočekávalo. Našli jsme botu, která byla ještě v dobrém stavu. Neočekávali jsme, že najdeme málo PET lahví. Když jsme byli v lesíku u parku, tak jsme tam nenašli nic. Překvapilo mě to, protože minulý rok tam bylo strašně moc odpadků. Pokud čtete tento článek, tak se teď zamyslete, jestli jste znečišťovali okolí a pokud ano, tak to zkuste omezit a uklízet ty věci po sobě sami a ne aby to dělal někdo jiný. Naše okolí je krásné, ale vzpomeňte si, třeba když jdete na výlet, kolik jste viděli odpadků.

V jednu chvíli mi špatně z mrtvé lasičky, fuuuuj. A na to jsme našli červenku v příkopě, bylo mi jí hroooozně líto. Kdyby lidé pořád nekouřili, a nebo alespoň ty vajgly házeli do odpadkového koše! Tak my bychom byli hrozně rádi!

Je super, že jsme pomohli světu! Je strašné, že se sklo rozkládá 1000 let a je smutné, že to tam zítra zase bude. Docela mě bolí ruce a nohy a taky trochu záda, protože jsem se ohýbala pro vajgly. Uklízejte s námi!

Chci, aby lidi třídili odpad. Dnes jsme uklízeli skoro po celém Ostašově. Sbírali jsme snad všechno co jsme viděli, ale většinou mi z toho bylo špatně. Všechno strašně smrdělo. Bylo všude opravdu hodně odpadků. Nechápu, proč to ty lidi dělaj.

Aspoň jsme uklidili to, co jsme uklidili a unesli.

Myslím si, že jsme hodně pomohli. Uklidili jsme hromadu věcí. A navíc to sklo by tam hnilo tisíc let. Mám z toho dobrý pocit!

Vaši páťáci.

      

V. třída
2018-04-17 19:34:09
Leden až březen očima páťáků

Hodnocení práce ve skupinách a dění ve třídě v měsíci lednu až březnu.

V. třída
2018-04-17 19:15:46
Ať žijí tradice

Ve středu 28. 3. 2018 se naše 4. třída změnila v rukodělnou dílnu, ve které se odehrálo více než jen pletení pomlázek. Zavítal k nám deváťák Marek Stejskal, který umí plést pomlázky. Rád nám pletení předvedl a také naučil. Všichni (včetně děvčat….jelikož nikdy nevíme, kdy se nám co může hodit) si zkusili plést pomlázky. Na fotkách můžete sami vidět, jak se nám to povedlo. Myslím, že zpřetrhávání tradic by bylo velmi nezodpovědné vůči příštím generacím. Jsme rádi, když jsou lidé ochotni si předávat své zkušenosti navzájem a rádi se učí novým věcem. Pěkné jaro! Jana Zástěrová

IV. třída
2018-04-11 21:46:48
Karlík a továrna na čokoládu
IV. třída
2018-01-08 06:09:27
Listopad a prosinec v páté třídě

Jaký byl listopad a prosinec u páťáků?

 

V. třída
2018-01-02 17:47:52