LoginOrganizace školního roku

Třídnictví:

 třída třídní učitelka
I.  Mgr. et Bc. Lenka Novotná
I.M + III.M Mgr. Alena Leksová
II. Mgr. Lenka Hladíková
III. Mgr. Michaela Petrželová
II.M + IV.M + V.M Mgr. Lenka Drtilová
IV. Mgr. Yvona Molnárová
V. Mrg. Daniela Šťastná
VI. Mgr. Jaromír Kozák
VII. Mgr. Martina Krupková
VIII. Mgr. Helena Černá
IX. Mgr. Markéta Kašparová

PŘEHLED VyUČOVACÍCH HODIN:

  od: do:
0. hodina 7:05 7:50
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 10:00 10:45
4. hodina 10:55 11:40
5. hodina 11:50 12:35
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 13:40 14:25
8. hodina 14:30 15:15

 PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÉ VOLNÉ DNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

31. 10. 2018

účast celého pedagogického sboru na školení „Formativní hodnocení“

1. 11. 2018

účast celého pedagogického sboru na školení „Formativní hodnocení“

2. 11. 2018 účast celého pedagogického sboru na školení „Formativní hodnocení“

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19 PAK NA TYTO DNY:

od do prázdniny

29. 10. 2018

30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 2. 1. 2019 včetně Vánoční prázdniny
1. 2. 2019   Pololetní prázdniny
4. 3. 2019 10. 3. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019   Velikonoční prázdniny
29. 6. 2019 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny