LoginTřída roku 2015/16

Třída roku 2015/2016

V letošním školním roce 2015/16 nás čeká celoroční projekt s dílčími epizodami „Třída roku“, motivační soutěž druhostupňových tříd. Jednotlivé disciplíny si kladou za cíl vytvoření příležitosti pro týmovou spolupráci žáků v jednotlivých třídách, stejně jako posílení kooperace třídy s třídním učitelem nebo posílení motivace žáků pro aktivní participaci na školním životě.

Průběžně jsou počítány a zveřejňovány výsledky tak, aby třídy znaly aktuální stav. Aktivity, které se hodnotí, lze rozdělit do dvou kategorií, průběžné a nárazové. Průběžné aktivity jsou vyhodnocovány několikrát do roka a jejich výsledky se započítávají do pořadí ihned po jejich vyhodnocení. Nárazové aktivity se realizují cca jednou krát za 2 měsíce a získané body se připočítávají k průběžným výsledkům. Na konci roku je pak provedeno finální vyhodnocení a vyhlášena Třída roku. Výsledky visí na dobře viditelném místě v prostorách školy.

 

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT:

1)      Průběžné hodnocení

2)      Nárazové aktivity

Bodové hodnocení
Úklid ve třídách Hodnoceno jednou za týden

Uklizeno vzorně - 2 b.

Uklizeno středně - 1 b.

Neuklizeno - 0 b.

Max. zisk 72 bodů za rok
Chování Hodnoceno 2x za rok Od základu 36 bodů se odečítá 1 bod za NTU, 2 body za DTU, 3 body za DŘŠ a 5 bodů za 2 z chování  
Účast v soutěžích Hodnoceno průběžně

Školní kolo - 5 b. 

Krajské kolo - 10 b.

Národní kolo - 15 b.

+ obdobně dle uvážení

 
Prospěch Hodnoceno 2x za rok Vyznamenání žáka - 2 b.  
Nárazové aktivity Hodnoceno po aktivitě

První místo - 40 bodů 

Druhé místo  - 30 bodů

Třetí místo  - 20 bodů

Čtvrté místo - 10 bodů

 
Mimořádné body průběžně dle situace (v zásadě v rozmezí (1 až 5 b., výjimečně až 10 b.)  

Průběžný bodový stav

6. třída bodů
7. třída bodů
8. třída bodů
9. třída bodů

 

Jsme napjatí, která třída se stane letošní Třídou roku!!!

 

 

Vánoční scénka na téma Vánoční stromeček

V rámci soutěže Třída roku se uskutečnila Vánoční soutěž pod názvem Vánoční scénka na téma Vánoční stromeček. Soutěže se zúčastnily jednotlivé třídy, které si připravily různé scénky. Na prvním místě se umístily dvě třídy, a to třída šestá a devátá, na třetím místě skončila třída osmá a na čtvrtém třída sedmá. Musím zkonstatovat, že úroveň jednotlivých vystoupení byla kvalitní, děti se snažily a všem jim za to patří velké poděkování. Věřím, že i následující akce pořádané v rámci soutěže Třída roku se vydaří jako tato a už se na ně všichni těšíme. Všem přejeme pěkné Vánoce, hodně klidu a pohody a také sílu do Nového roku.


2015-12-22 13:08:05