LoginKariérové poradenství

Milí žáci, vážení rodiče. 

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat důležité informace o kariérovém poradenství.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 

 

Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče,

třídní schůzky k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/18 proběhnou v úterý 10.1. 2017 od 16:00 v učebně 9. třídy.

Dozvídete se informace k přijímacím zkouškám, přihláškám, Zápisovému lístku, jak podat odvolání apod.

Mgr. Martina Krupková


2017-01-06 09:52:06
Společná exkurze rodičů s dětmi do výrobních podniků průmyslové zóny JIH

Vážení rodiče,

dne 23. listopadu 2016 se otevřou veřejnosti podniky průmyslové zóny JIH (Denso, Fehrer Bohemia, Magna, Trumpf). Exkurze je určena především žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům. Zaměřena bude na ukázky provozu jednotlivých firem. Děti společně s rodiči tak získají představu o způsobu práce na jednotlivých pracovních místech, dozvědí se, čím se jednotlivé podniky zabývají, jaké nabízejí pracovní pozice apod.

Tento den lze navštívit i více podniků. Na exkurzi do jednotlivých provozů je nutné se zaregistrovat. 

Časy prohlídek jednotlivých závodů, kontakty a způsob registrace naleznete Zde.


2016-11-08 15:29:23
EDUCA 2016

EDUCA MYJOB LIBEREC 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí proběhne v Home Credit Aréně v Liberci v termínu 13.-15. 10. 2016

13.10. čtvrtek - 9:00 - 18:00

14.10. pátek - 9:00 - 18:00

15.10. sobota - 9:00 - 13:00

Informace o veletrhu a doprovodný program naleznete na webových stránkách http://www.educaliberec.cz/.


2016-10-06 10:48:22
Náležitosti odvolání

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete informace k sepsání odvolání v případě, že střední škola nemá vlastní formulář.

Náležitosti odvolání

 

 

 


2016-04-18 16:30:12
Zkušební testy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče a žáci,

na níže uvedeném odkazu naleznete zkušební testy SCIO k přijímacím zkouškám pro žáky 5., 7., a 9. třídy i s výsledky.

Testy SCIO

Pro žáky, kteří nebudou konat přijímací zkoušky v Libereckém kraji, přidávám odkaz na ilustrační testy CERMAT.

Testy CERMAT


2016-02-18 08:55:35
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče,

třídní schůzka zaměřená na organizaci přijímací řízení v letošním školním roce se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 16:00 v učebně 9. třídy. Získáte informace k vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy, dozvíte se co se zápisovým lístkem, jak na odvolání apod.

                                                                                                                                                            Mgr. Martina Krupková

 


2016-01-04 11:02:23
Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na obory s talentovou zkouškou (umělecké školy): 5. a 6. ledna 2016  (náhradní termín: 21. ledna 2016 )

Přijímací zkoušky na sportovní gymnázia: 6. a 7. ledna 2016 (náhradní termín 3. února 2016)

Přijímací zkoušky na ostatní střední školy zřizované Libereckým krajem: 18. a 19. dubna 2016

 

Na níže uvedeném odkazu naleznete přehled středních škol s talentovou zkouškou v Libereckém kraji

zde

 


2015-11-16 11:50:48
Educa 2015

Veletrh vzdělávání a pracovních příložitostí EDUCA 2015 proběhne v HOME CREDIT ARÉNĚ ve dnech 15.-17. 10. 2015 

čtvrtek 15. 10. a v pátek 16.10. 2015          9:00-18:00

sobota 17.10.      9:00 - 13:00

V níže uvedeném odkazu najdete program veletrhu.

http://www.educaliberec.cz/navstevnik/program-veletrhu


2015-09-30 20:40:36