LoginŠkolská rada

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Tomáš Stránský

Jana Hamalčíková

Mgr. Petra Stegerová

Proč máme školskou radu?

Dle §168 a §169 zákona 561/2004 sb. (školský zákon) je i na naší škole zřízena školská rada. V bodech uvedeme výňatek z uvedených paragrafů, celý zákon můžete nalézt např. ZDE

Školská rada:

 

První jednání školské rady v novém školním roce 2015/2016

 

Dne 23. 9. 2015 se uskutečnilo první jednání školské rady ve školním roce 2015/2016, svolané předsedkyní školské rady paní Radkou Volštátovou.

Seznam přítomných členů:

 • Volštátová Radka
 • Jaklová Lenka, Mgr.

Seznam přítomných hostů:

 • Vystrčil Radek, Ing.

Seznam nepřítomných členů:

 • Stenegerová Petra, Mgr. - řádně omluvena z důvodu nemoci

Program jednání:

 • schválení školního řádu
 • schválení jednacího řádu
 • schválení školního vzdělávacího programu
 • schválení výroční zprávy

K dalšímu setkání dojde v případě potřeby.


2015-10-16 10:31:47
Druhé jednání školské rady

V úterý 17. února 2015 se uskutečnilo druhé jednání školské rady, svolané předsedkyní školské rady paní Radkou Volštátovou.

Seznam přítomných členů:

 • Volštátová Radka
 • Jaklová Lenka, Mgr.
 • Stenegerová Petra, Mgr.

Seznam přítomných hostů:

 • Vystrčil Radek, Ing.

Na tomto jednání jsme přivítali paní Mgr. Petru Stenegerovou (zástupce jmenovaného zřizovatelem), která byla seznámena se školským zákonem a povinnostmi školské rady. K dalšímu setkání dojde při schvalování výroční zprávy, v případě potřeby dříve.


2015-04-03 13:43:11
První jednání školské rady

První jednání školské rady se uskutečnilo 9. prosince 2014 na vyžádání pana ředitele Ing. Radka Vystrčila. Náplní zasedání bylo stanovení jednacího řádu, seznámení s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), volba předsedy (Radka Volštátová), volba zapisovatele (Mgr. Lenka Jaklová). Rada se domluvila, že k dalšímu setkání dojde po zvolení zástupce jmenovaného zřizovatelem


2015-04-03 13:43:45
Volby do školské rady

Vážení rodiče,

pro volby do Školské rady, konané 27. 11. 2014, byly navrženy tyto kandidátky:

 • Michaela Gajdošová
 • Michaela Imlaufová
 • Kateřina Papajová
 • Radka Volštátová

Výsledky voleb

Zvolený zástupce z řad oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků):  

 • Radka Volštátová
 • Náhradník: Michaela Imlaufová 

Zvolený zástupce z řad pedagogů:

 • Mgr. Lenka Jaklová

Děkuji všem voličům za účast ve volbách.

Mgr. Michal Bolek, předseda volební komise


2015-03-25 12:11:23
24. 9. 2014 – Zasedání školské rady

Ve středu 24. 9. zasedala školská rada naší školy. Na programu jednání bylo:

 • schvalení výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/14,
 • schvalení školního řádu a gpravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • příprava voleb do školské rady na období 2014/17

Školská rada se sešla ve složení:

 • předseda školské rady: Mgr. Michal Bolek
 • člen školské rady: Ing. Mgr. Petr Černý
 • host: Ing. Radek Vystrčil

Školská rada výroční zprávu schválil


2015-03-25 12:11:34