LoginČasosběrná videa ze stavby naší nové budovy

 1. demolice - rozebrání dřevěných částí budovy   2. demolice – stržení střechy a demolice původní budovy
 3. Úprava terénu, výkopové práce a příprava základů příprava základů – betonování
příprava pro základní desku a položení armatur už stavíme do výšky
stavba přízemí stavba prvního patra
stavba přízemí stavba prvního patra