LoginFestival pedagogické inspirace 2015

Podívejte se na video ve zprávách

Festival pedagogické inspirace v Kunraticích - ČT24 | 6. 11. 2015 | 17:00; Pořad: Zprávy | Autor: Ivan Lukáš | Čas: 18:33

Hravější výuka - TV Barrandov | 7. 11. 2015 | 18:30; Pořad: Naše zprávy | Redaktor: Jan Čáp | Čas: 5:40

„NA NAŠÍ ŠKOLE SE VZDĚLÁVAJÍ NEJEN DĚTI“

Ptáte se, proč bylo na naší škole v tomto školním roce již dvakrát vyhlášeno ředitelské volno? To proto, že nevzděláváme pouze Vaše děti, ale také sami sebe. Není u nás nic nového, že se učitelé vzdělávají individuálně na školeních v průběhu celého školního roku i na letních školách o letních prázdninách. Zajistit účast celého pedagogického sboru na vícedenních školeních je trochu složitější, a proto se učitelé školí zčásti ve své pracovní době a zčásti ve svém volnu.

Od čtvrtka 22. 10. do soboty 24. 10. jsme jako sbor absolvovali školení MBTI o typologii osobnosti. Kurz nám ukázal, že různí lidé mohou stejné informace vnímat odlišně, reagovat na ně jinak a vyvozovat z nich různé závěry. Že lidé různých typů mají odlišné potřeby, jak získávat a zpracovávat nové informace. Těchto znalostí lze využít i v přístupu k žákům, proto si na jaře 2016 prohloubíme znalosti i v této oblasti.

V pátek 6. 11. a v sobotu 7. 11. jsme se v Praze zúčastnili Festivalu pedagogické inspirace, který byl pro každého pedagoga přínosem v jiné oblasti. Dle svého zaměření či zájmů se pedagogové přihlásili do několika různých dílen a „sbírali“ zde zkušenosti, nápady, inspirace a nové poznatky od pedagogických profesionálů.

Obě tato školení proběhla v rámci našeho nového projektu „Pomáháme školám k úspěchu.“


 

V letošním roce jsme se v hojném počtu účastnili festivalu pedagogické inspirace, který se konal na ZŠ Kunratice pod záštitou The Kellner Family Foundation a projektu Pomáháme škole k úspěchu. Jedná se o aktivitu, která vychází z konceptu vzájemného učení – "učitelé pro učitele".

Zde se můžete podívat na video z minulého ročníku.

JAK SE NÁM NA FESTIVALU LÍBILO A CO JSME SI Z FESTIVALU ODNESLI

HEJNÉHO MATEMATIKA

Na Festivalu pedagogické inspirace jsme se zúčastnili dílen, které byly zaměřeny především na matematiku pana prof. Hejného.
Dvěma semináři nás provázela paní učitelka a tvůrce materiálů PhDr. Jitka Michnová, která nám představila hlavní principy Hejného matematiky na elementární úrovni – zavádění čísla manipulačními činnostmi, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Stejně praktická byla dílna zaměřená na propedeutiku násobení a násobení různých typů úloh (izolované modely násobení, zápis opakovaného sčítání, násobilkové obdélníky, indické násobení...).
Dalším průvodcem Hejného matematiky nám byla paní učitelka Mgr. Andrea Ćmogová, která nás uvedla do teorie Hejného matematiky (principy, zásady, poznávací procesy). Seznámila nás také s matematickými prostředími, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži (krokování, schody, autobus).
Na žáky jsme si zahráli v dílně nazvané Co se skrývá ve staré truhle?. Touto dílnou nás provázely paní učitelky ZŠ Kunratice, paní učitelka Eva Jenšíková, která vedla matematickou část a paní učitelka Tereza Veselá, která vedla čtenářskou část. Paní učitelky nám představily možnost, jak propojit hodinu českého jazyka a matematiky nenásilnou formou, a vyučování s uplatněním několika metod a organizačních forem ve vyučování (skupinová práce v některých matematických prostředích, řízené čtení s předvídáním, názorová škála a předvídání). Měli jsme také možnost shlédnou video z výuky.
Ze všech zmíněných dílen jsme si odnesli nejen spoustu zážitků, vědomostí, ale také cenné materiály, které jistě využijeme ve své praxi.
 
Můj postřeh k Hejného matematice:
O matematiku prof. Hejného, spíše o některé prvky, jsem se zajímala a uplatňovala v Ma již v minulosti a musím konstatovat, že mne na festivalu úplně nadchla. V první a druhé třídě jsem využívala také početní karty paní Michnové, aniž jsem věděla, že jsou k této matematice, a mám s nimi je dobré zkušenosti. Určitě
bych si přála po státnicích více nahlédnout pod pokličku a absolvovat nějaký další seminář. Pokud máte zájem, můžete nahlédnout i na web stránky H-matu: http://www.h-mat.cz/
(Učitelka 1. stupně)

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Navštívila jsem dílnu Jak rozvíjet čtenářství u nečtenářů (MŠ, 1.třída). Dílna byla zajímavá a přínosná, bohužel měla stanovený krátký čas a přednášející nám nestihla předat vše, co měla připraveno. Takže co se nestihlo říci, jsme si alespoň odnesli v tištěné podobě. Ukázali jsme si, jak pracovat s nečtenáři a kterými čtenářskými strategiemi je nejlépe začít (které naučit tyto děti jako první). Také jsme zhlédli videa z DČ přímo s těmito dětmi - nečtenáři. Dílna mi přinesla další vhled na práci v této oblasti u těch nejmenších.
 
Děkuji za možnost účasti na FPI, tyto akce jsou vždy dalším "nakopnutím" v naší práci.
(Učitelka 1. stupně)

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY, PREVENCE ŠIKANY A METODY DO HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Na festival jsem odjížděla s mírnou obavou, že se bude jednat o jedno z rozvláčných školení, ze kterého si toho mnoho neodnesu. Hned po první dílně jsem byla mile překvapena, že je tomu právě naopak. 

1. dílna: Současná dětská literatura a její využití v dramatické výchově. Seminář byl zaměřen spíše na žáky 2. stupně, ale  metody práce s příběhem se dají modifikovat i na první stupeň. Lektorka měla výborně připravenou lekci se spoustou typů, jak s literaturou pracovat.

2. dílna: Program proti šikaně a násilí "Second Step". Tento seminář mě vysloveně nadchl. Program je zaměřen na nejmenší žáky (1. a 2. třída). V jednotlivých lekcích se děti učí poznávat a poté i zvládat své emoce, učí se reagovat na krizové situace a upevňovat správné vzorce chování. Uržitě bych se ráda s touto metodou seznámila blíže a pokud by bylo možno, ráda bych se i zúčastnila dalšího školení.

3. dílna: Čtení s nečtenáři v 1. třídě s využitím MUP. Lektorka nám předvedla lekci zaměřenou na prožitkové čtení. Tuto metodu lze využít nejen u začínajících čtenářů, ale i u těch trochu starších. Vyzkoušela jsem ji se svými dětmi a mohu říct, že se jim to velice líbilo.

4. dílna: Výtvarné náměty s využitím kresby pravou mozkovou hemisférou. Zaujmout některé žáky ve výtvarné výchově bývá někdy velmi obtížné. A přesvědčit děti, že všechny dokáží kreslit, je téměř nemožné. Metoda kresby pravou mozkovou hemisférou může být cestou, jak je o tom přesvědčit. Za tak krátký čas, který byl dílně věnován, se samozřejmě nedalo mnoho stuhnout, ale i tak chci některé náměty v nejbližší době využít v hodinách.

 (Učitelka 1. stupně)

VYTVOŘ SI LAPBOOK

V rámci festivalu pedagogické inspirace jsem navštívila 4 dílny.  3 z nich byly určené přímo pro vychovatelky a vychovatele, jedna byla především pro učitele I. tříd. Všechny byly přínosné a poskytly mi několik dalších nápadů, které můžu v praxi využít.

Nejzajímavější byla “Kreativní dílna: vytvoř si lapbook”, v průběhu jsme si vytvořili vlastní interaktivní knížku z fotografií z dovolené. Kreativní bylo správné pojmenování, celou dobu jsme stříhali, lepili, zdobili a tvořili. Zaujalo mě jeho široké využití, tudíž já jako vychovatelka můžu s dětmi vytvořit knihu o ročních obdobích, moje kolegyně na 1. stupni využijí např. ve vlastivědě na knihu o ČR a kolegové na 2. stupni můžou žákům zadat vytvoření lapbooku místo referátu o přečtené knize. Nápadů na využití jsem měla na konci dílny nepřeberné množství a v nejbližší době a průběhu školního roku se chystám s dětmi v družině lapbook k různým tématům vytvořit.

(Vychovatelka v ŠD)


RŮZNÉ DÍLNY PRO JEDNOHO UČITELE

Jsem moc ráda, že jsem se mohla aktivně zúčastnit tohoto festivalu.
Odjížděla jsem s velkou inspirací, co vše se mi hodí do výuky.
1.dílna
Co se ukrývá ve staré truhle? (matematika propojená se čtenářstvím)
Pomocí příkladů z Hejného matematiky, které jsme ve skupině všichni vypočítali a zkontrolovali pomocí jiné skupiny. Po výpočtu jsme získali obrázky, ze kterých jsme vymýšleli příběhy a nakonec četba s porozuměním.
2.dílna
Co nás na peďáku neučili aneb O učitelských dovednostech
Zde jsem získala několik užitečných rad, jak předcházet vykřikování, hluku při tvoření skupin, hádkám. Zde jsem měla větší očekávání než ve skutečnosti byla.
3.dílna
Hejného matematika na 1. stupni (pro začátečníky)
Tato dílna byla úžasná a po této dílně jsem se přes léto chtěla zúčastnit i letní školy Hejného metody.
Tato metoda a různé postupy jsou praktické a logické. Skvělá je i individuálnost u žáků. Žák počítá se šipkami (krokováním), tak dlouho až jemu samotnému dojde, že je v tom skryté číslo. Je zde spoustu prostředí, které lze používat jako šifry pro páťáky a jiné ročníky (bez Hejného začátků).
Vedení dílny bylo bez výhrady výborně naplánované a bavilo i dospělé. Chtěli jsme hrát autobus a tak jsme jeli přes přestávku (třeba to bude mít takový účinek i u dětí). :-D
4.dílna
Filmová tvorba ve výuce
Ze začátku na této dílně bylo mnoho "nudné" teorie, ale jakmile jsme se pustili do filmů, tak jsme viděli spoustu zajímavých ukázek https://m.youtube.com/watch?v=I60ZhiMSY9Y od 1:06, poté jsme zkoušeli vlastní animovaný film, což bylo zábavné a už se těším, jak s dětmi zanimují lichožrouty (panáčky vytvořené v PV).
5.dílna dobrovolná
Smart notebook 15.1.
Myslela jsem si, že mi smart notebook už nemůže nic nabídnout a přesto překvapil. Trochu jiné hlasování než Response video na YouTube je zde a jiná animace a vyšší poutavost pro žáky video na YouTube je zde. Už mám na počítači nainstalováno :-) aspoň časově omezenou verzi.

(Učitelka 1. stupně)

INSPIRACE NEJEN K CELOROČNÍMU TÉMATU

Na festivalu jsem navštívila dílny zaměřené na skupinová vyučování.
Pro oživení dřívější návštěvy jsem si připomněla Ivy z Chrudimy, poté kunratickou ochutnávku center aktivit a zdickou nabalující se práci v kmenech a kořenech. Právě tyto činnosti mě opět po letech přivedly k rozhodnutí pracovat s mými čtvrťáky
skupinově během všech hodin. Ti se velmi nadchli. Pracují s obrovským zájmem a vítají zase nové možnosti.
V mém posledním semináři jsem s nadšením poslouchala náboj P. Wojnara z Karviné a rozhodně se tam chci v březnu rozjet.

Děkuji kolegyni, že nám ukázala lapbook ze své dílny. Ten se pro mne stal novou inspirací.

Vytvořili jsme si ucelený blok na téma „Vodstvo“ a děti se těší na další.
(Učitelka 1. stupně)

DĚJEPIS A FILMOVÁ TVORBA

Jelikož jsem nesměl zanedbat své studijní povinnosti, moje festivalová mise se odbývala pouze v sobotu, kdy jsem navštívil dvě dílny. Na první jsme řešili výstavbu dějepisné hodiny. Tato dílna mi dala opravdu velkou porci nápadů a pedagogické inspirace. Moje cesta na druhou polovinu festivalu se kvůli této dílně rozhodně vyplatila. Druhá dílna, Filmová tvorba ve výuce, byla též zajímavá, pro naše možnosti však postavena spíš do školství science fiction. Nicméně metoda práce, kterou lektorka ukázala, by děti stoprocentně bavila. Natočení vlastního animovaného snímku na dané téma, když jediné, co máte, je vaše hlava otevřená nápadům, je velmi originální nápad.

(Asistent pedagoga)

JAK MOTIVOVAT ŽÁKY 9. ROČNÍKU

V rámci festivalu pedagogické inspirace jsem navštívil 6 dílen. Nejpřínosnější pro mě byla dílna s cílem "Jak motivovat žáky 9. ročníku", kde jsme spolu s dvacítkou dalších učitelů a ředitelů škol sdíleli nápady, zkušenosti s aktivitami, které ve školách s deváťáky podnikáme. 
Potěšilo mě, že hodně věcí s našimi žáky děláme také :) Rozhovor s dalšími učiteli mě motivoval k dalším aktivitám. Dozvěděl jsem se jak na jiných školách učitelé a jejich žáci překonávají různé nástrahy, které větší projekty sebou nesou. Byl jsem mile překvapen, co všechno žáci dokáží nachystat a zrealizovat – expedice, cestu do zahraničí, kompletní vodáckou akci, humanitární sbírky, projekty pro komunitu, výstavy, úpravy parku či ročníkové projekty s různými cíli.
Ve většině škol se potýkají se stejným problémem – „strach z neúspěchu“, který občas mají učitelé a občas samotní žáci. Věřím, že stačí žákům věřit! „Oni nám ukážou, co všechno dokážou.“
(Učitel 2. stupně)

 RYTMUS SLOVA A TĚLA JAKO CESTA KE VZÁJEMNÉMU VNÍMÁNÍ A POROZUMĚNÍ V PROPOJENÍ S CESTOU PO KONTINENTECH.

V průběhu dílny jsme se seznámili jak spojit rytmus s pohybem těla. Za pomoci písní, hudebních nástrojů, kamínků a dalších různých pomůcek, jsme si prožili cestu po městech České republiky a navštívili kontinenty. Byly nám předány nějaké materiály a některé jsme si mohli zakoupit. Dílna byla zajímavá a inspirativní.

STRATEGIE PODPORUJÍCÍ UČENÍ ŽÁKŮ.

V průběhu dílny jsme zhlédli video z výuky. Následně jsme diskutovali, jakými způsoby podpořit u žáků zájem o učení. Dílna nenaplnila mé očekávání.

ČTENÁŘSTVÍ U NEČTENÁŘŮ (MŠ, 1.TŘÍDA)

V průběhu dílny jsme se seznámili, jak pracovat s knihou u žáků, kteří ještě neumí číst. V průběhu dílny jsme zhlédli video se čtenářskou dílnou s nečtenáři. Využití přípravných strategií ke čtení. Na dílnu bylo málo času a tak nám byly předány některé materiály v tištěné formě. Získala jsem inspiraci, jak probudit u dětí zájem o čtení.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY V 1. A 2. TŘÍDĚ.

Dílna byla zaměřena na rozvoj zájmu o čtení u žáků 1. a 2. třídy. Pracovali jsme s knihou, ke které jsme dostali obrázky, které znázorňovaly děj příběhu. Byly nám představeny knihy vhodné ke čtení pro žáky těchto tříd. Zásady a pravidla práce v čtenářské dílně. Z dílny jsem si odnesla inspiraci jak začít čtenářské dílny. 

Navíc jsem se zúčastnila doprovodného programu s názvem Videodílny. Byli jsme seznámeni s možností sledovat jednotlivé vyučovací hodiny na youtube. Zatím je projekt v úplných začátcích, ale do budoucna tam najdeme určitě hodně podnětů do výuky.

(Učitelka 1. stupně)

PÁROVÁ VÝUKA, SLOH, ... 

Na festivalu pedagogické inspirace konaném v Praze jsem navštívila několik dílen. Na jedné z dílen jsem načerpala inspiraci pro párovou výuku. Byly nám představeny možnosti, jak pracovat s dětmi způsobem, který mi nepřišel na mysl. Na další dílně jsme se zabývali zařazením pohybu do výuky hudební výchovy. Byly nám ukázány různé druhy tanců a možných příprav na vyučování, které nás a jistě i žáky mohou obohatit. Druhý den jsem věnovala dílnám týkajících se slohových prací žáků. Seznámila jsem se s metodou TAZ, která pomáhá žákům se otevřít a lépe se vžít do tématu. Díky tomu mohou psát kvalitnější práce. A nakonec jsem byla překvapena možnostmi psaní slohových prací v první třídě.

Dílny mi byly jistě přínosem a velmi se těším na realizaci některých nápadů ve třídách.
(Asistentka pedagoga)

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA 

Festivalu pedagogické inspirace jsem se zúčastnila jen v sobotu. Navštívila jsem dvě dílny a ráda bych se zmínila o první z nich s názvem Badatelství na 2. stupni, kterou vedli Radka Vašíčková a Jiří Suchý. O badatelsky orientovanou výuku (BOV) jsem se zajímala již dříve a tato dílna pro mě byla přínosem a inspirací. Úvodní část byla zaměřena na seznámení se s principy metody, společně jsme kladli otázky, naučili se správně stanovovat hypotézy a hledali rozdíly mezi běžnou a badatelsky orientovanou výukou. V další části dílny jsme se rozdělili do skupin a vyzkoušeli si vypracovat lekci označenou jako Případ mrtvých ryb. K dispozici jsme měli pomůcky pro 3 různé způsoby řešení (akvarijní test, laboratorní soupravu a senzory). Bylo zajímavé zkusit nový přístup k výuce a oprostit se od předem připravených postupů, závěrů a zažitých formulací. Ocenila jsem, že jsme se mohli aktivně zapojit. Získali jsme také publikace, ve kterých je vše přehledně vysvětleno a přiloženy i pracovní listy z ukázkových hodin. Další týden jsem BOV vyzkoušela na kroužku a velmi mile mě překvapilo, že děti spolupracovaly, přemýšlely a zaujatě bádaly. Utvrdilo mě to v tom, že tato metoda dobře funguje v přírodovědných předmětech a budu ji i nadále praktikovat, protože si myslím, že je pro žáky velmi přínosná.

(Učitelka 2. stupně)


 VÍCERO DÍLEN, JEDNA LEPŠÍ NEŽ-LI DRUHÁ

 1. DÍLNA RYTMUS SLOVA A TĚLA JAKO CESTA KE VZÁJEMNÉMU VNÍMÁNÍ A POROZUMĚNÍ V PROPOJENÍ S CESTOU PO KONTINENTECH.

Od této dílny jsem očekávala, že mi poskytne nové inspirace do hodin Hv. Dílna a především samotná lektorka mě nezklamala. Bylo to super. Během dílny jsme se naučili několik písní z různých kontinentů, např. z Japonska, Číny. Hráli jsme na hudební nástroje, tancovali, pohybovali se, tleskali a chovali se úplně přirozeně. Lektorka nám předala v závěru i notový materiál a bylo možno si zakoupit i zpěvníky. Hned první den po FPI jsem děti ve své třídě naučila píseň Ententýna i s rytmickým doprovodem.

2. DÍLNA CO NÁS NA PEĎÁKU NEUČILI ANEB O UČITELSKÝCH DOVEDNOSTECH

V této dílně jsme pracovali ve skupinách, zkusili si tudíž kooperativní výuku, společně jsme řešili problémy. Lektorky nám daly užitečné rady, jak předcházet hádkám mezi žáky. Rovněž jsme zhlédli videa z výuky a rozebírali je.

3. DÍLNA ČTENÍ S NEČTENÁŘI V 1. TŘÍDĚ

Jelikož vyučuji v letošním školním roce 1. třídu, tak mě moc zajímalo, jak číst právě s nečtenáři. Byly nám předvedeny různé postupy a strategie jak pracovat s nečtenáři. Lektorky nám ukázaly knihy, které se jim právě pro tuto práci osvědčily. Některé tituly mě zaujaly a myslím si, že by bylo dobré je zakoupit do knihovny. Rovněž jsme zhlédli videa o práci se žáky-nečtenáři. Dílna se mi líbila, ale bylo na vše málo času.

4. DÍLNA-JAK PODPOŘIT TVOŘIVÉ PSANÍ V 1. TŘÍDĚ

Dílna mne zaujala a poskytla mi rady a informace, jak mohou tvořivě psát prvňáčci. Na videoukázce jsme viděli sestřih tří vyučovacích hodin v 1. třídě. Byly nám předvedeny práce žáků, mohli jsme se k nim vyjadřovat a diskutovat o nich. Na vlastní kůži jsme si i vyzkoušeli, co je to tvořivé psaní. Na téma „tvořivé psaní“ byla vydána i publikace, která poskytuje učitelům řadu materiálů.

 

Zúčastnila jsem se i doprovodného programu Videoučebnice pedagogické inspirace. Lektorka nám předala informace, jak pracovat s videoklipy z výuky učitelů, které budou postupně zveřejňovány na youtube kanálu Pomáháme školám k úspěchu.

 Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit FPI a načerpat nové nápady a inspirace pro výuku. Rovněž jsem se setkala s kolegy z celé republiky a s některými si mohla předat zkušenosti.

 (Učitelka 1. stupeň)