LoginMBTI aneb Typologie osobnosti

Typologie osobnosti (MBTI) se zaměřuje na porozumění přirozené podstatě našich potřeb a umožňuje nám účinněji využívat zdroje naší vnitřní motivace k dosahování lepších výkonů a zvyšování osobní spokojenosti. Semináře slouží pedagogům k tomu, aby lépe poznali sami sebe, aby lépe vnímali své silné i slabé stránky. Současně mohou pomoci pedagogům v lepší orientaci v potřebách žáků, ve vyhodnocování jejich potíží, a celkově tak zvyšují efektivitu učebního procesu.

A jak školení MBTI vnímali naši učitelé?

„Na naší škole se vzdělávají nejen děti“

Ptáte se, proč bylo na naší škole v tomto školním roce již dvakrát vyhlášeno ředitelské volno? To proto, že nevzděláváme pouze Vaše děti, ale také sami sebe. Není u nás nic nového, že se učitelé vzdělávají individuálně na školeních v průběhu celého školního roku i na letních školách o letních prázdninách. Zajistit účast celého pedagogického sboru na vícedenních školeních je trochu složitější, a proto se učitelé školí zčásti ve své pracovní době a zčásti ve svém volnu.

Od čtvrtka 22. 10. do soboty 24. 10. jsme jako sbor absolvovali školení MBTI o typologii osobnosti. Kurz nám ukázal, že různí lidé mohou stejné informace vnímat odlišně, reagovat na ně jinak a vyvozovat z nich různé závěry. Že lidé různých typů mají odlišné potřeby, jak získávat a zpracovávat nové informace. Těchto znalostí lze využít i v přístupu k žákům, proto si na jaře 2016 prohloubíme znalosti i v této oblasti.

V pátek 6. 11. a v sobotu 7. 11. jsme se v Praze zúčastnili Festivalu pedagogické inspirace. Více se můžete dočíst ZDE.

Obě tato školení proběhla v rámci našeho nového projektu „Pomáháme školám k úspěchu.“

(Učitelka 1. stupně)


 

Pro mě osobně byl seminář MBTI přínosným v tom, že jsem se o sobě dozvěděl mnoho zajímavých věcí, které podle předem určené typologie dělám a prožívám. Pomohl mi určitě ve věci ujasnění si typických rysů různých lidí, které se ve společnosti opakují. Nicméně každý z nás je originál a vše nesedí přesně dle té kategorizace, jak je v teorii MBTI nastavena. Avšak je to absolutně a přesvědčivě to nejpřesnější, co jsem v této oblasti určování typu osobnosti zažil.

(Asistent pedagoga)