LoginCo jsme realizovali v roce 2014/15

V roce 2014/15 jsme slavili dvousetleté výročí a zároveň se nám v tomto roce podařilo ve spolupráci s dalšími institucemi, spolky, rodiči, zřizovatelem a také díky dotacím z EU rozjet několik oprav a úprav našich budov.

  1. Po dvou letech se tak povedlo zahájit stavbu nové budovy pro naši družinu. Tento projekt byl připravován paní ředitelkou Slovákovou a po odkladech, které provázely přípravu, se konečně staví. Více naleznete v sekci "Volnočasové plochy Liberec".
  2. Na budově v ulici Křižanská se v průběhu prázdnin bude opravovat podhled ve školní jídelně vč. nosných částí a díky tomu dostane i učitelská sborovna novou podlahu. 
  3. Za pomoci rodičů a pod taktovkou paní učitelky Šťastné a dalších členů učitelského sboru a SRPŠ jsme začali svépomocí stavět "venkovní učebnu".
  4. Díky zřizovateli (magistrátu města Liberec) se letos podařilo vyměnit okna v tělocvičně v Machníně.
  5. Na jaře přišlo sdružení SOMACH s návrhem na realizaci venkovního hřiště u budovy v Machníně. Toto vzniká za spolupráce naší školy, sdružení SOMACH, města Liberce a sponzorských darů rodičů. Více se dozvíte v sekci "Hřiště v Machníně"
  6. Jsme rádi, že se na úpravě naší školy podílí i žáci, kdy např. díky školnímu parlamentu a paní učitelky Zástěrové došlo k obnově malby v koridoru
  7. V průběhu roku se konalo i několik "drobných" věcí, jako je výměna dveří, oprava a částečná obměna radiátorů, oprava a obnova žaluzií, výměna linolea, broušení podlah, oprava nábytku (revitalizace, doplnění zámků, nové skříňky), obnova lajn v tělocvičně, úprava zázemí pro učitele na 1. stupni, doplnili jsme také vybavení ve výdejnách jídla a mnoho dalších drobností. O těchto prázdninách bude dokončena výmalba celého interiéru v Machníně a budeme zvelebovat další učebny tak, aby se tam našim žákům líbilo.