LoginZápis do 1. ročníku 2018/19

 

Dokumenty: Spádová vyhláška Žádost o odklad (docx) Přihlíška k zápisu (docx)
  Žádost o odklad (pdf) Přihlíška k zápisu (pdf)

KDO MÁ JÍT K ZÁPISU?

Děti, které do zahájení školního roku 2018/19 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2012) nebo děti po odkladu školní docházky (je nutné podat novou žádost, uchazeč bude posuzován podle letošních kritérií). Zápis pro školní rok 2018/19 bude probíhat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 4. 4. 2018

Inforamce ke dni otevřených dveří naleznete ZDE

Nemůžete-li se účastni dne otevřených dveří a přesto se zajímáte o naši školu, pak se můžete dohodnout telefonicky s kontaktní osobou pro 1. stupeň Hamalčíkovou Janou (tel.: 725 448 666) na možné návštěvě.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující:

1. kritérium – Dítě, které splňuje současně tyto podmínky:

2. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

3. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

4. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

5. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

6. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

7. kritérium – Dítě, které splňuje současně podmínky:

8. kritérium – Dítě, které splňuje podmínku:

Do prvního ročníku ve školním roce 2018/19 je možné přijmout 34 žáků v součtu za obě třídy - v pracovišti Žákovská i Heřmánková. 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí, a to ve vývěsní skříni školy v Křižanské ulici, na dveřích hlavního vchodu v Žákovské ulici, na dveřích hlavního vchodu v Heřmánkové ulici a také na webových stránkách školy www.zsostasov.cz
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 19. května 2018

CO TO ZNAMENÁ SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY?

Spádová oblast školy jsou vyhláškou Magistrátu města Liberce stanovené ulice nebo jejich části (Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2017, ke stažení zde). Spádová oblast pro obě dvě naše odloučená pracoviště (Ostašov, Machnín) byla sjednocena a nezáleží tak, na které pracoviště se žák dostaví k zápisu. O rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitele školy nejpozději v průběhu června 2017 po informační schůzce s rodiči přijatých žáků. 

SPÁDOVÁ OBLAST PRO NAŠI ŠKOLU:

Českolipská, Domky, Donínská, Družby, Heřmánková, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, K Bedřichovce, K Viaduktu, Karlinská, Karlovská, Karpatská, Křižanská, Lukášova, Malinová, Mimoňská, Mokrá, Moravská, Na Pasece, Novinská, Novoborská, Ostašovská (mimo čp. 34, 73, 132, 153, 199, 234, 303, 314, 324, 335, 352, 363, 367, 368, 369, 379, 423, 461, 465, 471, 501, 521, 570, 573, 576, 584, 586, 625, 647, ty spadají do školského obvodu č. 9), Pomezní, Rynoltická, Rytířská, Řetízková, Spojovací, Stará, Suchá, Svárovská, Šrámkova, Švermova (od Karlinské ulice až ke Křížanské), Tolstého, U Kulturního domu, U Lesíčka, U Mlýna, U Podjezdu, U Potoka, U Přádelny, U Tvrze, Vítkovská, Volgogradská (od Kulturního domu po ulici Irkutská), Žákovská.

JAKÉ DOKUMENTY JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU K ZÁPISU?

JAK ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ?

Ve stanovený den přijdete do budovy 1. stupně ZŠ v Žákovské nebo v Heřmánkové ulici. Až na Vás přijde řada, Vy – rodiče vyplníte společně s některým z učitelů údaje potřebné pro školní matriku. Formuláře je možné si již dopředu stáhnout na těchto stránkách a údaje předvyplnit. Na místě pak dojde jen ke kontrole, čímž šetříte čas nám i Vám. Děkujeme.

Mezitím si u stolečku další paní učitelka s Vaším předškolákem bude povídat. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat. Paní učitelka bude např. sledovat komunikativnost dítěte, rozsah slovní zásoby, kvalitu řeči a projevu, bude si všímat způsobu držení tužky. Dále bude dítě rozlišovat barvy, poznávat základní geometrické tvary, popisovat obrázky, určovat počet předmětů, pořadí, pozici, apod..

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu na odkazech níže nebo telefonicky na tel. 604 299 077. Předejdete tak zbytečnému čekání. Rezervace je možné provést od 1. března 2018, nejpozději pak 1 den před zápisem nebo do naplnění kapacity míst určených  pro rezervaci. Společně s potvrzením rezervace Vám zašleme i další pokyny.

důležité upozornění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

 

Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 20. 4. se na všech libereckých školách konal zápis budoucích prvňáčků. Děti k zápisu doprovodili jejich rodiče.  Hned při příchodu byli všichni uvítáni žáky z deváté třídy a uvedeni do improvizované kavárničky, kde si mohli během čekání dát čaj, kávu a koláčky. Díky rezervačnímu systému na webových stránkách školy však toto čekání nebylo dlouhé. Při samotném zápisu předvedli budoucí prvňáčci něco z toho, co se ve školce i doma naučili – přednesli básničku, někteří dokonce zazpívali písničku, pochlubili se, jak už umí počítat, zda poznají barvy a tvary a také jak umí nakreslit maminku či tatínka. Za odměnu a statečnost obdrželi upomínkový list a vybrali si některý z dárečků, které pro ně připravili naši školáci. Zápis proběhl v příjemné atmosféře a my se  těšíme, že se s některými  již brzy shledáme na kurzu pro předškoláky, který se rozběhne od 2. května.


2017-05-04 10:58:21