LoginKritické myšlení

Již během prvního roku v projektu Pomáháme školám k úspěchu, jsme měli jasno, že se chceme účastnit kruzu kritického myšlení. Tento kurz absolvoval celý náš sbor v průběhu školního roku 2016/17 a někteří učitelé se rozhodli v následujícím školním roce pokračovat v nástavbovém kurzu. 

Cílem je přinášet do hodin podněty, které vedou žáky k zamýšlení se nad problémy, žáci se učí obhajovat své názory, čerpat z textů, porovnávat informace, atp. V rámci kurzu se pak učíme různé metody a činnosti, které nám právě zmíněné kritické myšlení pomáhá vnášet do našich hodin.

Fotogalerie