LoginSdílení – Od předškoláka ke školákovi

Hlavní myšlenak sdílení

Hlavní myšlenkou všech sdílení, která v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, je setkávat se mezi sebou na partnerské úrovni. Ve školách hledáme různé cesty jak dospět k úspěchu, něco se nám daří, něco se nám daří méně a je velice přínosné, když si tyto zkušenosti mezi sebou můžeme předávat. Jsme rádi, že se nám podařilo také uspořádat sdílení, které je veřejné i pro účastníky z neprojektových škol. Věříme v budoucnost těchto akcí a budeme se těšit na další setkání třeba právě s vámi. 

Jak sdílení proběhlo ve šk. roce 2016/17

Ve středu 15. března 2017 proběhlo v nové budově našeho 1. stupně sdílení s názvem Od předškoláka ke školákovi. Sdílení bylo určeno zájemcům z řad pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ. Organizační tým ve složení Mgr. Bc. Lenka Novotná, Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Yvona Molnárová a Jana Hamalčíková připravil pro účastníky nejen bohatý program, ale i výborné zázemí. Účastníci při aktivní týmové práci sdíleli témata jako spolupráce mezi MŠ a ZŠ, nabízené aktivity pro děti a rodiče, programy škol pro předškoláky, smysluplnost jednotlivých aktivit. To vše s ohledem na co nejpohodovější přechod dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Také se seznámili s naším programem pro předškoláky „Hurá do školy“ a vyzkoušeli si některé z jeho aktivit. V odpoledním bloku měli účastníci možnost se zúčastnit přednášky Vlasty Hillebrandové, ředitelky MŠ Montessori v Jablonci n. N., lektorky a členky vedení Montessori ČR a seznámit se tak s některými prvky přípravy předškoláků v těchto MŠ. Ze závěrečné reflexe a zpětné vazby účastníků vyplývá smysluplnost této akce i nadšení a spokojenost jednotlivých účastníků.

Děkujeme projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož je naše škola zapojena, za finanční zajištění tohoto sdílení.

Sdílení plánujeme i v roce 2017/18

I ve školením roce 2017/18 pro vás plánujeme sdílení, tentokrát se bude konat 12. 3. 2018. Našim hostem bude paní Lidmila Pekařová. Anotaci a program zveřejníme na našem webu. 

Fotogalerie