LoginMgr. Leksová Alena Třídní učitelka
alena.leksova@zsostasov.czTřídní učitelka třídy III.M a I.M