LoginMgr. Kozák Aleš zástupce ředitele
ales.kozak@zsostasov.cz
724 335 395 Fy, Inf, CvM, Pp pondělí 13:00 – 14:00

Od školního roku 2014/2015 jsem novým členem sboru této školy. Lákalo mě sem rodinné klima a činnosti, které škola v průběhu roku dělá. 

Jsem absolventem fakulty pedagogické TUL s aprobací fyziky (pro ZŠ) a informatiky (pro ZŠ i SŠ). 

Jako učitel fyziky jsem byl zapojen do projektů "Zelená technice" ve spolupráci s TUL, "ScienceGate" ve spolupráci s IQ Parkem, "Praktické ověření získaných znalostí na Libereckých ZŠ" - PASCO. V rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků jsem se účastnil kurzů jako jsou "moderní učitel" – FPHP TUL, "Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ" – ÚJOP UK a dalších.

Občas se účastním konferencí, mezi poslední mohu uvést Veletrh Nápadů Učitelů Fyziky VNUF či DidFyz. Z těchto setkání si snažím odnášet nové poznatky a nápady pro svou výuku. 

 V současné době se věnuji využití e-learningu (Moodle) jakožto podpory běžné výuky žáků a zařazováním projektových aktivit do výuky. 

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, občasně jezdím na kole či běhám. V posledních letech jsem se také stal fanouškem Libereckého hokeje a snažím se nevynechat ani jeden domácí zápas. 

Chci žákům poskytnout maximální podporu pro jejich rozvoj a cestu k úspěchu. Proto v rámci mých předmětů umožňuji žákům:

  • chodit na náhradní termíny pro dopsání testů (po absenci), tak aby písemku psali v klidu a připraveni,
  • v těchto termínech také mohou chodit na opravy písemných prací, které se jim nepovedly (jeden opravný pokus na větší test nebo 1 desetiminutku z tématického celku),
  • chci poskytovat dostatek času na dokončení úkolů, kde se žáci potýkali s obtížemi. 

Tyto termíny poskytuji v ranních hodinách (7:00–8:00) cca 1 za 14 dní (vždy když je dostatečný počet zájemců). Žáci si o termín mohou požádat (není-li vypsán a mají-li potřebu), poté je vypsán na tabuli na shodech hl. budovy.