LoginMgr. Bc. Novotná Lenka učitelka 1. stupně
lenka.novotna@zsostasov.czTřídní učitelka V. třídy
725428807 Středa 7:00 - 7:40 nebo dle dohody

Ve škole pracuji od roku 2010. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku na UJEP a učitelství pro 1. stupeň se specializací HV na TUL.

Ve výuce často využívám činnostní učení, skupinovou práci, tematickou výuku a dramatickou výchovu. Výuku zaměřuji na rozvoj čtenářské gramotnosti a jsem garantem Hejného matematiky.

Na naší škole se starám o žákovskou knihovnu a jsem garantem letního tábora Putování se skřítkem Ostašulkou. Snažím se podílet na kulturním dění naší školy.