Login


I. M
Třídní učitelka Eva Mičková

Tato třída je spojena s III. M

Motto třídy: "[Seneca Lucius Annaeus] Neučme se pro školu, ale pro život."


Týdenní plány:

Aktuality

21.4. - DEN ZEMĚ

Naši žáci připravili pro děti z MŠ v Machníně v prostorách školy „DEN ZEMĚ“. Žáci na jednotlivých stanovištích měli nachystány úkoly, které děti z MŠ plnili za doprovodu svých učitelek.


2017-05-03 15:58:57
11.4. - Exkurze Turnov

Žáci se vypravili autobusem na exkurzi do Dlaskova statku a do turnovského muzea, kde jsme tvořili ve velikonočních dílničkách.


2017-05-03 15:59:24
31.3. - 1.4. - Noc s Andersenem

Tento rok se již po 17. konala Noc s Andersenem. Naše škola se jí zúčastnila po 4. a téma bylo Čtyřlístek a jeho postavičky.


2017-05-03 15:12:58
28.3. - Exkurze do KVK

Naše škola navštívila KVK v Liberci, kde jsme se seznámili s dětským oddělením a v hudebním kabinetě byly pro nás připraveny muzikohrátky, které se nám moc líbili. Následující den 29.3 jsme si ve škole zabubnovali na drumbeny, všechny nás to moc nadchlo a dařilo se nám vytvářet hudební variace.


2017-05-03 15:12:08
13.3. - Výstava v Machníně

Žáci naší školy navštívili velmi zajímavou výstavu o Historii Machnína.


2017-05-03 15:11:13
16.2. - Karneval

Uprostřed masopustu jsme si zasoutěžili o nejlepší masku na našem karnevale.


2017-05-03 15:10:35
13.2. - Den darování knihy

Ve spolupráci s KVK Liberec proběhl Mezinárodní den darování knihy.


2017-05-03 15:10:01
10.1. - Naivní divadlo

Navštívili jsme divadelní představení „Kapela jede“ v Naivním divadle v Liberci. Představení se nám moc líbilo.


2017-05-03 15:08:43
22.12. - Divedélko Kozlík

Do naší školy zavítalo divadélko Kozlík s pohádkou. Po ukončení pohádky jsme si udělali malou vánoční besídku. V průběhu besídky jsme si vyměnili dárky a ochutnávali jsme cukroví, které přinesli kamarádi.


2017-05-03 15:08:02
20.12. - Vánoční besídka

Proběhlo jako každoročně vánoční vystoupení pro rodiče, po něm jsme si poseděli v kavárničce s ochutnávkou vánočního cukroví a přitom nám zbyl čas na vánoční tvoření.


2017-05-03 15:07:20
19.12. Návštěva v MŠ

Návštěva žáků z naší školy v MŠ Machnín. V průběhu návštěvy jsme si společně zazpívali vánoční koledy a předali drobné dárky.


2017-05-03 15:06:10
Harmonizační dny

Ve dnech 29. - 30. 9 2016 v ZŠ Machnín proběhly harmonizační dny. Tentokrát jsme nikam nevyjeli, ale pobývali jsme ve škole, abychom si zažili školu i v době mimo vyučování. První den probíhaly hry, při kterých se plnily různé úkoly na stmelení kolektivu. Po obědě jsme vydali do lesa. V lese jsme plnili zadané úkoly, sbírali jsme listy stromů a jejich plody. Po čtyřech hodinách jsme se vrátili do školy a začali se těšit na dobrou večeři. Večer proběhlo vyhodnocení " úlovků z lesa", jejich pojmenování a přiřazování. V pátek byl budíček v sedm hodin a pak v 8,30 hod. jsme vyrazili do Liberce. V plánu byla návštěva Severočeského muzea  s jejich lektorkou. Ta měla pro nás připravenou vizuální procházku Jizerskými horami, při které jsme odlévali i stopy zvířat, poznávali je podle zvuků a hledali v úkrytech. Všem se to moc líbilo. Po návratu do školy následoval oběd a po něm vyhodnocení naší dvoudenní práce. V průběhu pobytu jsme si prožili mnoho nového a blíže se poznali s našimi prvňáčky.      


2017-04-02 16:34:18