Login


III.
Třídní učitelka Yvona Molnárová

Motto třídy: ""

II. - (2016/2017) | I. - (2015/2016)

Týdenní plány: 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

Aktuality

Harmonizační dny 3. třídy

V posledním zářijovém týdnu jsme prožili dva školní dny jinak než výukou. Naše harmonizační dny se spaním ve škole jsme zaměřili na stmelování třídního kolektivu. S tím nám pomohla naše školní paní psycholožka Lucie. Na úterní dopoledne si pro nás a paní učitelky připravila zajímavé osobnostní a stmelovací aktivity a hry, které jsme ještě neznali. Společně jsme si je užili a dověděli jsme se i něco nového o svých spolužácích. Někdy nebylo zcela jednoduché uhodnout, o koho se jedná. Při další aktivitě bylo zapotřebí úplně se spolehnout na svého kamaráda a nechat se jím vést, vnímat jeho tiché pokyny nebo mu důvěřovat, že nás „zachrání“. Ne pro každého to bylo jednoduché a možná i pro pocit jistoty jsme někteří pootevřeli očka J. Ale protože jsme kamarádi, nebáli jsme se to přiznat. Dopoledne rychle uteklo a chystali jsme se na oběd a výlet na lesní stezku do Karlova. Bohužel cestou do jídelny začalo pršet a déšť vůbec neustával. Ba naopak. A tak paní učitelky rozhodly, že raději zůstaneme v prostorách školy. Nejdříve jsme si s kamarády zahráli společenské hry, které máme v třídním koutku nebo které si někdo donesl. Pak jsme ve dvojicích plnili úkoly na osmi stanovištích. Např. jsme poznávali ptáky – plyšáky, seznámili jsme se s pomůckou Logico Piccolo, skládali jsme pexetria, hledali jsme stejné zvukové kostky, procvičili jsme si znalosti o zvířatech a pozornost při hře Zvířata v kostce. Když k večeru na chvíli přestalo pršet, vyběhli jsme alespoň na školní hřiště zahrát si nějaké hry. Pořádně jsme se u toho zasmáli. Smích však dlouho nevydržel, protože opět začalo pršet a my jsme se museli jít schovat. Náladu nám opět vylepšila až večeře, přesněji pizza :-). A po ní nás čekalo překvapení. Něco jako stezka odvahy, ale v čtenářské podobě. Opatrně jsme se po tmě přesunuli do žluté družiny a čekali jsme, co se bude dít. Po chvíli se z mírně osvětleného rohu ozvalo dech beroucí čtení o vlkovi a tmě. Pozorně jsme naslouchali. Někteří se zaujetím, někteří s mírným strachem. Výhodou ale bylo, že jsme se dověděli, jak se dá takový strach překonat. Snad všem se tato aktivita líbila a tak neměli problém s večerním usínáním. Ráno nás čekala snídaně od paní učitelek, balení věcí, pohádka o našich třídních maskotech Machovi a Šebestové, a pak už hurá do bazénu na plavání. A pak k maminkám a tatínkům domů. :-)


2017-10-23 14:40:06