Login1. stupeň v Heřmánkové ulici

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až IV. třídy. Výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky: 1. + 3. ročník a 2. + 4. ročník. Po ukončení čtvrtého ročníku přecházejí žáci do V. třídy v budově Žákovská. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – dvě kmenové a jedna jako hudebna a počítačová učebna. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

Trochu z historie:

Škola byla v Machníně zřízena v roce 1918, budova byla postavenu už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menšinou obecnou školu, který fungovala do září 1939.