Login1. stupeň v Žákovské ulici

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Je zde pět kmenových učeben a v podkroví byla nedávno z části půdy vybudovaná místnost, která bývá používána jako relaxační a také jako počítačová učebna. V budově jsou čtyři místnosti vybaveny interaktivní tabulí. V budově školy se také nachází zázemí pro školní družinu.