LoginDokumenty

 Základní dokumentace školy

Název dokumentu

Velikost

Stáhnout

Jmenování ředitele školy

1,5 MB

Etický kodex

0,5 MB

Zřizovací listina

2,2 MB

Zřizovací listina - příloha

1,8 MB

Školní vzdělávací program ZŠ

10 MB

ŠVP ZŠ - 1. dodatek

0,4 MB

ŠVP ZŠ - 2. dodatek

0,5 MB

Plán EVVO 2015/16

0,7 MB

Školní vzdělávací program ŠD

0,7 MB

Školní řád

0,6 MB

Řád školní výdejny

0,1 MB

Vnitřní řád školní družiny

0,6 MB

 

Ostatní

Název dokumentu

Velikost

Stáhnout

Logo školy 200 let (AI) 1,3 MB
Logo školy 200 let (PNG) 36,1 kB
Logo školy (JPG) 28 kB
Logo školy (PNG) 80 kB
Logo školy (SVG) 35 kB
Hlavičkový papír 302,3 kB
Hlavičkový papír 48 kB
Žádosti a potvrzení

Název dokumentu

Velikost

Stáhnout

žádost o povolení slovního hodnocení 47 kB
Žádost o povolení IVP  47 kB
Žádost o uvolnění z vyučovnání TV 47 kB
Odhlášení žáka při přestupu na jinou školu 46 kB
Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy 47 kB
Žádost o slovní hodnocení 35 kB
Potvrzení o studiu 87 kB
Posudek o bolestném 87 kB
Žádost o povolení vzdělávání po splnění povinné školní docházky 683 kB

 

Výroční zprávy školy

Ročníky

Velikost

Stáhnout

Školní rok 2016/17 6 MB
Školní rok 2015/16 7 MB
Školní rok 2014/15 4 MB
Školní rok 2013/14 6,8 MB
Školní rok 2012/13 1,8 MB
Školní rok 2011/12 2,2 MB
Školní rok 2010/11 3,9 MB
Školní rok 2009/10 5,3 MB
Školní rok 2008/09 3,7 MB
Školní rok 2007/08 823 kB
Školní rok 2006/07 305 kB
Školní rok 2005/06 541 kB
Školní rok 2004/05 823 kB

 

Rozpočet organizace

Ročníky

Velikost

Stáhnout

Návrh Křížanská, 2018 0,5 MB
Návrh Heřmánková, 2018 0,5 MB

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Ročníky

Velikost

Stáhnout

Školní rok 2016/17 0,5 MB
Školní rok 2015/16 0,5 MB
Školní rok 2014/15 0,5 MB
Školní rok 2013/14 0,5 MB
Školní rok 2012/13 0,5 MB
Výroční zprávy za předchozí školní roky jsou součástí výročních zpráv o činnosti školy.