LoginPravidelné akce školy

Harmonizační dny
Velký význam pro navození pozitivního klimatu a pracovního naladění mají podzimní harmonizační dny, které se staly na naší škole nedílnou součástí začátku školního roku. Letos se třídy vydávají na Pláně pod Ještědem. Fotogalerie a články z harmonizačních dní naleznete v profilech tříd.

Závody horských kol
Krásného prostředí pod Ještědem využívá škola tradičně k pořádání cyklistických závodů. Na podzim se ostašovský les promění v závodiště, kterým projíždí peloton 200 závodníků z různých kategorií a z různých škol.

Čertovská škola
Na začátku prosince se každoročně ostašovská škola proměňuje ve školu čertovskou. Po škole se prohánějí čertíci a poletují andílci, výuka je tematicky zaměřená a žáci devátého ročníku připravují pro ostatní žáky Mikuláškou show. Při své mikulášské cestě navštíví nejen svoje kamarády a sourozence v celé škole, ale i naše budoucí žáčky v mateřské škole.

Rozsvícení vánočního stromečku, Ostašovské Vánoce
Vyhledávanou událostí adventních oslav je „Rozsvícení vánočního stromku“ před hlavní budovou školy a krásný koncert našich žáků v kostelíku sv. Vojtěcha. Celá akce pořádaná ve spolupráci se SPO nazvaná „Ostašovské Vánoce,“ mívá krásnou atmosférou a bývá velmi zdařilá.

Lyžařské výcvikové kurzy
V zimním období se žáci druhého stupně zdokonalují v lyžařských dovednostech na lyžařském kurzu. Jezdíme na běžky, na snowboard, na sjezdovky. Jednou za dva roky jezdíme do Krkonoš a jednou za rok do ALP. Aby to nebylo malým spolužákům líto, i oni vyráželi vloni prvně na ještědské sjezdovky pod vedením instruktorů z lyžařské školy.

Zájezd do Anglie
Součástí výuky anglického jazyka jsou i poznávací a jazykově motivační zájezd do Anglie. V loňském školním roce se vydali zájemci z 6. až 9. ročníku na zájezd do Paříže a jižní Anglie. Kromě obdivování četných pamětihodností i nádherných přírodních scenérií měli žáci příležitost přespat v anglických rodinách, a vyzkoušet si tak komunikaci v angličtině v praxi.

Ostašovský Jarmark
Akce, kterou pořádáme na přelomu května a června, je vždy prestižní záležitostí žáků, všech zaměstnanců školy i rodičovské veřejnosti. Dokonalá jarmareční výzdoba, pestré jarmareční zboží, pečlivě nacvičená a po právu potleskem oceňovaná vystoupení žáků jednotlivých tříd, to vše je Ostašovský jarmark. Návštěvníků bývá hodně, navštěvují nás nejen rodiče žáků, ale i bývalí žáci a sousedé z celého Ostašova. Loňský Jarmark byl zastřešen tématem „Evropa otevřená všem“. Co přinese ten letošní…?

Školy v přírodě
Na konci školního roku absolvují prvostupňové kolektivy buď výlety do okolí se spaním ve škole, nebo prožívají pobytové výjezdy alternativní výuky. Školou v přírodě je, na rozdíl od zahajovacích harmonizačních dnů, školní rok zakončen.
Žákům druhého stupně byly nabídnuty, po pozitivním ohlasu z předchozího roku, možnost výběru z třídenních kurzů, a to se zaměřením herně-turistickým, výtvarným, vodáckým anebo příměstských výletů.

Pohádkový les
Tradičně na konci školního roku připravují žáci devátého ročníku pro ostatní žáky procházku po ostašovském lese, ve kterém na mladší spolužáky čeká spousta pohádkových bytostí a soutěží.

Příměstský tábor
V srpnu zorganizovala škola s využitím poskytnuté dotace z podprogramu KÚ Liberec „Podpora volnočasových aktivit“ pětidenní příměstský tábor „Druhé putování krajem se skřítkem Ostašulkou za poznáním a historií“. Tato akce následovala loňský obrovský úspěch u dětí i rodičů. Tábor byl zorganizován pro 30 žáků školy pod vedením paní učitelky L. Novotné.

Přípravný kurz "Hurá do školy"
Novinkou loňského školního roku byl přípravný kurz pro budoucí prvňáčky „Hurá do školy“ v Ostašově i Machníně. Během 5 lekcí se naši budoucí žáčci seznámili s novým prostředím, budoucími spolužáky, paní učitelkou a hravými činnostmi zaměřenými na rozvoj schopností a dovedností usnadňující vstup dětí do školy.

Děti dětem
Děti dětem, to je osvědčený projekt, při kterém je navázán kontakt a dlouhodobá spolupráce mezi ostřílenými žáky devátého ročníku a nově příchozími prvňáčky. Deváťáci se stávají patrony svých nejmladších spolužáků, seznamují je s prostředím školy a pořádají společné akce.

Rodinné soutěže
Ve škole je již řadu let zaveden projekt „Rodinné soutěže“, ve kterém nejde na prvním místě o soutěžení, ale o podporu semknutí školy s rodiči i žáky, o možnost reprezentovat rodinu. Výtvarné pojetí, volba materiálu i velikost díla už záleží jen na fantazii a zručnosti malých i velkých výtvarníků, ocenění si odnáší každý.  Všechna kola rodinných soutěží loňského roku měla velmi vysokou úroveň a díla s tematikou „Ramínka, věšáčky a věšáky“, „Veselé nádobí“ nebo „EVROPA otevřená všem, škola otevřená všem“ vyzdobila interiéry školy. Už se těšíme na kreslené i 3D návrhy Maskota Ostašova – první letošní téma rodinné soutěže.

Třída roku
Celoročním projektem s dílčími epizodami je „Třída roku“, motivační soutěž druhostupňových tříd. Jednotlivé disciplíny si kladou za cíl vytvoření příležitosti pro týmovou spolupráci žáků v jednotlivých třídách, stejně jako posílení kooperace třídy s třídním učitelem nebo posílení motivace žáků pro aktivní participaci na školním životě. Průběžně se hodnotí úklid a výzdoba tříd, chování, prospěch a účast v soutěžích, nárazově pak třídy sbírají body například za sběr, scénku secvičenou na dané téma, krátkou prezentaci třídy, ztvárnění vánočního Betlému, vyrobeného podzimního draka nebo maskota, rukodělnou dekoraci s velikonoční tematikou, atd.