Login


zpět Kontrola střechy v Machníně

Vážení rodiče, na základě Vašeho podnětu jsme nechali zkontrolovat stav střechy a střešní krytiny na budově v Machníně. Střecha je v pořádku a bezpečná. Není tedy důvod k uzavření zadního vstupu. Rozbité desky se na zemi pravděpodobně objevily po vystěhovávání zbytků z půdy, kdy byl ke škole přistaven valník a odvážela se i stará krytina. 

Děkujeme za podnět

A. Kozák

19. 6. 2017 - 16:06