Login


zpět Zahájení školího roku pro 1. ročník

1. ročník

4. 9. 

1 vyučovací hodina

5. 9.

2 vyučovací hodiny

6. 9.

7. 9.

3 vyučovací hodiny

8. 9.

4 vyučovací hodiny

 

29. 8. 2017 - 17:08