Login


zpět Personální změny ve školním roce 2017/18

Vážení rodiče,

v pondělí 4. 9. zahájíme nový školní rok. Jaké personální změny nás čekají:

  • vedoucí vychovatelka – Jana Fořtová, Bc.
  • třídní učitelka v V. třídě – Renáta Rohmová, Mgr.
  • třídní učitelka v I.M a 3.M. – Alena Leksová, Mgr.
  • třídní učitelka v II.M a IV.M a V. M – Kateřina Kočvarová, Mgr.
  • vychovatelka ve školní družině Žákovská – Andrea Havrdová
  • asistentka pedagoga v Heřmánkové – Hana Vacková
  • školník – Václav Houda

Všem novým pracovníkům přejeme hodně pracovních úspěchů. 

Za tým ZŠ Křížanská Radek Vystrčil 

31. 8. 2017 - 11:08