Login


zpět Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018

Dobrý den, dovoluji si Vás upozornit, že v sekci dokumenty jsme zveřejnili návrh rozpočtu naší školy (za pracoviště v Ostašově i v Machníně) na rok 2018, tak jak bude předložen radě města ke schválení.

Radek Vystrčil, ředitel školy

11. 10. 2017 - 17:10