Login


zpět Volby do školské rady

Vážení rodiče,

mandát stávající Školské rady se chýlí ke konci, a proto nás čekají nové volby. Chcete-li se podílet na chodu školy a být rovnocenným partnerem pana ředitele, staňte se členem Školské rady.

Co proto udělat?

Na nejbližších třídních schůzkách si zvolte své kandidáty a předejte je třídním učitelům. Volební komise si je vyzvedne, sestaví volební kandidátku 5 nejúspěšnějších. Z nich si přijmou volbou při slavnostním rozsvícení vánočního stromku zvolíte zástupce rodičů do Školské rady.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                      Volební komise

25. 10. 2017 - 08:10