Login


zpět Němčina nekouše

V rámci projektu "Němčina nekouše" proběhla 11. prosince 2017 v VII. třídě naší školy neobvyklá hodina německého jazyka. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuky němčiny na českých základních školách. K jeho hlavním pilířům patří motivace žáků k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka. Dalším důležitým pilířem projektu je zprostředkovat důvody, proč je důležité učit se jazyk našeho největšího souseda. Žáci byli motivováni k učení se němčině během jazykové animace s animátorem Florianem Försterem. Jazyková animace je zábavná metoda výuky jazyka pomocí her, pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a "tvrdý" jazyk. Důraz je kladen na spolupráci, pohyb, vlastní iniciativitu. Žáci si netradiční výuku opravdu užili. Naučili se a procvicili si pozdravy, barvy a věci denní potřeby. Své znalosti o německy mluvících zemích využili v hledání typických znaků pro jednotlivé země - jídlo, pamlsky, technické věci. Poděkování patří Florianu Försterovi za vynikající program pro naše žáky.

12. 12. 2017 - 12:12