Login


zpět Městské muzeum v Drážďanech

V sobotu 13. ledna 2018 žáci 2. stupně navštívili Drážďany. Nejprve jsme šli od hlavního nádraží do Městského muzea, které sídlí v pozdně barokním Zemském domě a bylo vybudováno pro účely saské zemské šlechty Friedrichem Augustem Krubsaciusem během let 1770 – 1775. Muzeum zde sídlí od roku 1966.V letech 2003- 2006 zde proběhla rekonstrukce. Ještě zde najdeme Městskou galerii. Najdeme zde několik expozic  jako je „Demokracie a diktatura“, „Město občanů“, „Vzestup Drážďan“. Za zmínku stojí depozitář současnosti, kde na 54 m2 uvidíme velký letecký snímek Drážďan, kde můžeme ze vzduchu pozorovat městskou krajinu jako celek. Asi nejvíce nás zaujala výstava plyšových medvídků. Po návštěvě Městského muzea jsme se vydali  do Altmarktu a Primarku. Výlet se vydařil. Všichni odjížděli domů spokojeni a plni zážitků a dojmů z cesty.

15. 1. 2018 - 09:01