Login


zpět Tradiční školní ples, tentokrát v duchu stoletých oslav naší republiky

V sobotu večer se opět z našeho provizorního sálu nesla taneční hudba.

Parta nadšenců připravila ples se stoletou přehlídkou. Děti nám nakreslily kulisy – jak prezidenty a jejich manželky, tak i třeba kubistické obrazy z počátku minulého století.

Paní učitelka prvňáčků týdny připravovala velké množství trikolor a  kotilionů na výzdobu a zútulnění tělocvičny. Pan zástupce v jídelně nainstaloval fotoateliér a vtipně připravil i dobové archy, na které si každý pár mohl napsat své titulky k černobílému filmu.

Krásné stylově oblečené barmanky s úsměvem celou noc nalévaly lahodné moky.

Zástupci SRPDŠ připravili hru s ukázkami českých filmů v průletu stoleté kinematografie.

Půlnoční představení jsme si  letos secvičili sami. Formou stínohry jsme sestříhali zajímavé představitele kulturního a sportovního života.

Celým večerem nás provázela hudební formace Každej pes, jiná ves. Hráli božsky.

Děkujeme všem za poděkování, to nás potěšilo, sponzorství tomboly, to nám zvýšilo výtěžek pro děti,

pomoc s přípravou, to nám ušetřilo tolik drahocenný čas.

A tím nekončíme, dnešní dopoledne patřilo dětem. SPO uspořádalo dětský karneval.

Pro děti byly připraveny soutěže, přehlídka masek, vyhlášení nejlepších, ale hlavně volná taneční zábava a dovádění s balonky.

Velké díky patří lidem, kteří nám po vydovádění dětí pomohli se sundáním výzdoby a úklidem tělocvičny.

Ještě jednou velké díky všem, kteří nás podporují. Na viděnou při další akci :-)

18. 2. 2018 - 20:02