Login


zpět Volné dny ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamuji Vám, že na dny 7. května a 9. května vyhlašuji volné dny ředitele školy. Vyučování bude pokračovat od čtvrtka 10. května 2018. Chod školní družiny zůstane nepřerušen a po oba dny bude účast nabídnuta všem žákům z prvního stupně.

Radek Vystrčil, ředitel školy

10. 4. 2018 - 20:04