Login


zpět Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 12. dubna se Aneta Vojtíšková a Jan Hladík zúčastnili okresního kola biologické olympiády. Oběma patří poděkování za vynaložené úsílí při přípravě a plnění vstupního úkolu. Aneta se pak stala úspěšnou řešitelkou a umístila se na velmi pěkném osmém místě.

18. 4. 2018 - 22:04