Login


zpět Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.

Pro rodiče dětí přijatých do 1. ročníku:

 • Heřmánková 20. 6. v 16 hod.
 • Žákovská 13. 6. v 16 hod.

Program schůzek:

 1. Přivítání, představení

 2. Kontakty

 3. ŠVP a metody výuky na naší škole

 4. Obecné informace o počátku školní docházky – školní připravenost

 5. Školní družina

 6. Školní jídelna

 7. Pomůcky a vybavení pro žáka 1. ročníku

 8. Třídní fond

 9. Zájmové kroužky

 10. Zahájení školního roku 2018/2019

 11. Diskuse

Těšíme se na Vás. Tým ZŠ Křížanská

1. 6. 2018 - 20:06