Login


zpět Ohlédnutí za Ostašovským jarmarkem

Ve středu 27. 6. 2018 se uskutečnil tradiční Ostašovský jarmark. Jarmark byl volně inspirován stoletým výročím vzniku naší republiky. Zaměřili jsme se na českou filmovou a televizní tvorbu. V tomto duchu byla pojata celá výzdoba stánků i hřiště, za kterou patří dík paní učitelce Zástěrové, která ji se svými žáky připravila. Také všechna vystoupení byla více či méně inspirována českými filmy a pohádkami. Děkujeme všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli. Nutno podotknout, že letos se vystoupení zúčastnili nejen děti z MŠ Pastelka, žáci z prvního stupně v Žákovské i Heřmánkově, ale i všechny ročníky z druhého stupně. Nedílnou součást jarmarku tvoří i stánky, které byly, jako již tradičně, plné krásných výrobků a dobrot, které pro nás připravily maminky a babičky našich žáků.  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo tuto akci jakýmkoli způsobem podpořili – realizačnímu týmu v čele s paní učitelkou Danielou Šťastnou a Janou Hamalčíkovou, moderátorům celého programu Matějovi Markovi a Štěpánovi Krupkovi, stavitelům stánků pod vedením pana učitele Kulhánka, všem, kteří pomáhali se závěrečným úklidem, a hlavně také vám všem, kteří jste přišli a podpořili tuto akci svou účastí. Závěrem nám jarmark zpříjemnila kapela Každej pes jiná ves, která opět nezklamala.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

29. 6. 2018 - 06:06