Login


zpět Návštěva Horské služby - stanice Bedřichov a cesta na rozhlednu Královku

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 navštívila VI. třída stanici Horské služby v Bedřichově. Člen Horské služby připravil pro žáky nezapomenutelné chvilky s ukázkami techniky a transportu zraněných. Povídali jsme si o jejich záslužné práci a mohli jsme si vyzkoušet sezení ve čtyřkolce a na skútru. Viděli jsme dispečink i ošetřovnu. Jako bonus jsme dostali odznak Jetíka. Pak jsme šli Mravenčí stezkou na rozhlednu Královku. Jako první dřevěné zvířátko jsme spatřili mravence, po kterém následovalo dalších 15. U každého z nich byla naučná cedulka a písmenka do soutěžní tajenky. Za vyluštění byly pilné děti odměněny pohledem v kiosku. S prvními kapkami jsme nastoupili do autobusu a zvládli tak celou výpravu „suchou nohou“.

 

29. 6. 2018 - 09:06