Login


zpět Setkání s prvňáčky

Dne 5.9. 2017 jsem jako patroni navštívili první třídu. Každý dal svému prvňáčkovi pytlík bonbónů.Prvňáčci na nás byli milí a přátelsky se k nám chovali. Velmi dobře jsme si s nimi popovídali. Ptali jsme se na jejich záliby a jak se jim líbí ve škole. Na závěr návštěvy na prvním stupni jsme se s prvňáčky vyfotili. Poté jsme prvňáčky odvedli po trase, kterou budou chodit na oběd. Ještě před obědem jsme jim ukázali budovu druhého stupně. Na závěr celého setkání jsme se hezky rozloučili.

 

Devítka.

2017-11-12 14:32:37