Login


zpět Začátek školního roku 2017/2018

1. i 2. stupeň

4. 9.

2 vyučovací hodiny.

Výdej obědů 11:30–13:00.

5. 9.

4 vyučovací hodiny – rozdávání učebnic

6. 9.

1. stupeň 4 vyučovací hodiny

2. stupeň 5 vyučovacích hodin

7.–8. 9.

Podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

29. 8. 2017 - 17:08