Login


zpět Návštěva redakce

V úterý 20. února 2018 zavítaly žákyně VIII. třídy do redakce Kalendáře. Na exkurzi se dozvěděly, jak vzniká časopis a kdo se podílí na jeho realizaci. Provázela nás paní Helena Syrovátková, která nám představila měsíčník Kalendář, který vychází od roku 1994 a najdeme v něm informace o aktuálním dění na Liberecku a Jablonecku. V časopise jsou otiskovány pravidelné měsíční programy kulturních a společenských zařízení škol, sdružení a informace o společenských akcích, zajímavostech a dění v regionu. Dále nám představila čtvrtletník Véčko, který se zabývá historií, osobnostmi, uměním, kulturou a sportem na severu Čech. Žákyně dostaly za úkol podle osnovy napsat zprávu z kultury. Po napsání dostaly příležitost přečíst zprávu na mikrofon. Návštěvu v redakci jsme si užily a děkujeme paní Heleně Syrovátkové za ochotu a vstřícnost, s kterou se nám věnovala.

21. 2. 2018 - 06:02