Login


zpět Recitační soutěž

Vážení přátelé školy,

žákyně VIII. třídy Natálie Hejlová se zúčastnila 8. března 2018 meziškolní recitační soutěže. Nebála se si zvolit dva náročné výstupy, a to recitovanou, značně rozsáhlou prózu a ještě složitější, intonačně komplikovanou báseň. Oba výstupy zvládla výborně, úspěch měla především próza, kterou svým dramatickým pojetím zvládla výtečně. Ale i s básní se vypořádala výborně, její výstup byl až profesionální. Za své vystoupení ji odborná porota ocenila čestným uznáním. Velmi jí děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme jí.

12. 3. 2018 - 09:03