Login


zpět Děti čtou nevidomým dětem

V úterý 27. března 2018 proběhl konkurz na nahrávání knihy Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. v malém poslechovém sále v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Konkurz se uskutečnil za přítomnosti režisérky nahrávky Elišky Bejčkové, která si projev dětí nahrála. Tento projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti. Díky zvukovým knihám se seznámí se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. V neposlední řadě  podporuje čtenářství u dětí základních škol a výchovu k solidaritě s handicapovanými lidmi. Hotová zvuková kniha je pak slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účast všech, kteří se na jejím vzniku podíleli. Za naši školu se konkurzu zúčastnil Matěj Marek z IX. třídy.

28. 3. 2018 - 10:03