Login


zpět Oznámení o schválení rozpočtu školy na rok 2018

Vážení přátelé naší školy,

oznamujeme Vám, že rada města dne 20. 3. 2018 usnesením číslo 317/2018 schválila návrh rozpočtu naší organiace. Návrh rozpočtu je ke stažení zde. Usnesení rady města je ke stažení zde

Radek Vystrčil, ředitel školy

3. 4. 2018 - 10:04