Login


zpět Kyberšikana

Ve spolupráci s Policií ČR byla pro žáky 5. třídy uspořádána přednáška s nosným tématem šikana a kyberšikana. Na téma přednášky budou navazovat i následující hodiny informatiky. Případné dotazy týkající se tématu směřujte na pana učitele Bolka.

   

 

2017-11-08 09:53:01